Instytut partnerem dla menedżera marketingu

W końcu września br. odbyła się inauguracja kolejnej edycji programu Professional Diploma in Marketing, akredytowanego przez The Chartered Institute of Marketing. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby do programu przystąpić już w końcu października od II bloku dotyczącego systemu informacji i badań marketingowych, a zajęcia z I bloku uzupełnić podczas kolejnej edycji programu. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości tych wszystkich, którym obowiązki służbowe nie pozwoliły rozpocząć szkolenia we wrześniu.

Ewa Gugała wprowadza w tajniki sztuki marketingu.

Program jest jednym z trzech poziomów certyfikowania The Chartered Institute of Marketing, najstarszej i jednocześnie największej na świecie organizacji zajmującej się edukacją i konsultingiem marketingowym. – Certyfikaty CIM to potwierdzenie kwalifikacji w dziedzinie marketingu, przede wszystkim umiejętności zastosowania teorii w praktyce i profesjonalnej komunikacji. To kompetencje wymagane przez pracodawców na całym świecie i doceniane coraz częściej w Polsce – uważa Ewa Gugała-Hugues, koordynator ds. szkoleń certyfikowanych przez CIM w Instytucie Rozwoju Biznesu. Program ma na celu poznanie najnowszych trendów w biznesie, pogłębienie, uporządkowanie i praktyczną weryfikację posiadanej wiedzy marketingowej oraz wypracowanie gotowych procedur realizacji wybranych działań marketingowych. Udział w programie jest również niepowtarzalną szansą na zdobycie cenionego w branży certyfikatu o międzynarodowym charakterze. Ponad 60-letnie doświadczenie londyńskiego Instytutu sprawiło, iż przyznawane przez niego certyfikaty zyskały statut światowego standardu.

Praca w grupach – jedna ze skuteczniejszych metod znajdywania najlepszych rozwiązań: wciąga i mobilizuje do aktywności.

 

Udział w programie w szczególności powinni wziąć menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie procesem marketingu na poziomie operacyjnym (specjaliści, product managerowie, kierownicy projektów), którzy oczekują aktualnych i praktycznych rozwiązań oraz wyrażają chęć nabycia umiejętności zastosowania wiedzy marketingowej w praktyce. Dzięki studiom przypadków, symulacjom sytuacji rynkowych, ćwiczeniom z wykorzystaniem prawdziwych zadań egzaminacyjnych oraz próbnym egzaminom program przygotowuje do pomyślnego zdania egzaminów.

 

Program Professional Diploma in Marketing składa się z 4 podstawowych bloków merytorycznych: planowanie marketingowe, system informacji i badań marketingowych, zintegrowana komunikacja marketingowa oraz zarządzanie marketingiem w praktyce.

Ewa Gugała z uczestnikami programu w przerwie między zajęciami.

Powrót...