Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z systemem oceny

dr Victor Wekselberg

Źródło: Gazeta Prawna, 8 sierpnia 2007 r.

 

Obecny system ocen pracowniczych urzędników służby cywilnej może stać się powodem nieporozumień i napięć w urzędach. Opisy kryteriów zachowań pracowników oraz terminów ocen powinny być jednolite dla całego urzędu.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej nie wymaga od urzędów jasnego sprecyzowania celów systemu ocen. Informacje zebrane w nich mogą być użyte dla bardzo wielu celów. Regulamin systemu ocen powinien jasno określać, do jakich celów te informacje będą wykorzystywane.

Zobacz cały artykuł w „Gazecie Prawnej” z 8 sierpnia 2007 r. lub na www.gazetaprawna.pl. Autor szczegółowo omawia m.in. takie kwestie, jak wybór kryteriów oceny, terminy jej przeprowadzania, konieczność sporządzania opisów zachowań, znaczenie rozmowy przed oceną czy problemy etyczne.

 

Powrót...