Kompetencje nauczycieli na rzecz budowania sprzyjających warunków uczenia się

Termin i lokalizacja Warszawa, 27.10.2016 - 27.10.2016

Celem konferencji było dokonanie przeglądu kompetencji niezbędnych w pracy współczesnego nauczyciela, wymiana  doświadczeń reprezentantów wielu środowisk działających na rzecz wysokiej jakości edukacji oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań budowania sprzyjających warunków uczenia się. Organizatorem konferencji było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W sekcji tematycznej dotyczącej budowania odpowiedzialności za własny rozwój i odpowiedzialności w działaniu warsztaty poprowadziły dr Beatricze Andrzejewska i dr Anna Bugalska.

Adresaci: nauczyciele szkół/ placówek oświatowych, pracownicy JST, pracownicy akademiccy
Ramowy program konferencji:

Sesja plenarna:

  • Otwieranie drzwi uczącemu się jako podstawowe zadanie współczesnego nauczyciela.
  • Kompetencje współczesnego nauczyciela – wielogłos naukowy z perspektywy pedagoga, psychologa, socjologa, filozofa.
  • Pytanie do Mistrza – nauczyciela, ucznia, mentora…

Praca w sekcjach tematycznych:

  • Zarządzanie wiedzą przez nauczyciela i uczniów.
  • Tutoring jako skuteczna metoda poznawania uczniów.
  • Warunki konieczne spotkania nauczyciela z uczniem.
  • Budowanie odpowiedzialności za własny rozwój i odpowiedzialności w działaniu.
  • Tworzenie przestrzeni do dobrej rozmowy nauczyciela z rodzicami/opiekunami uczniów
Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi