Kryteria wyboru firm szkoleniowych

Czym kierują się działy HR przy wyborze firm szkoleniowych? Czy rynek potrzebuje ich wiedzy i doświadczenia? Czy zarysowują się tendencje zmiany w nastawieniu osób odpowiedzialnych za szkolenia i rozwój personelu do współpracy z firmami szkoleniowymi – z tradycyjnej relacji zleceniodawca-usługodawca na bardziej otwartą, partnerską?

Odpowiedzi między innymi na te pytania będą poszukiwać uczestnicy V Spotkania Eksperckiego, które odbędzie się w Instytucie Rozwoju Biznesu 16 marca br. Tym razem głównym tematem seminarium będą kryteria wyboru firm szkoleniowych, jakie najczęściej stosują działy HR w realizacji projektów szkoleniowo-rozwojowych dla swoich pracowników. Przyczynkiem do dyskusji będą wyniki badania internetowego, które trwało od połowy października do grudnia 2009 roku na stronach: Instytutu Rozwoju Biznesu, magazynu „Personel i Zarządzanie” i serwisu HRNews.

Eksperci Instytutu wraz zaproszonymi gośćmi – menedżerami działów HR będą wspólnie analizować wyniki badania w szczególności pod kątem czynników warunkujących efektywność współpracy z firmami szkoleniowymi. Zebrane dane empiryczne pokażą, jaka praktyka współdziałania obu stron obecnie dominuje. Natomiast dyskusja między uczestnikami powinna z kolei zarysować wzajemne oczekiwania odnośnie do charakteru tej współpracy, otwartości trenerów i konsultantów do dzielenia się swoją wiedzą i gotowości haerowców do skorzystania z niej.

Wyniki badania zostaną zamieszczone na stronie Instytutu, natomiast w marcowym wydaniu magazynu „Personel i Zarządzanie” ukaże się obszerny artykuł na ten temat, autorstwa dr Beatricze Andrzejewskiej, dyrektora programowego w Instytucie Rozwoju Biznesu, w obszarach: przywództwo, zarządzanie kapitałem ludzkim i kompetencje trenerskie.

* * *

Spotkania eksperckie Instytutu Rozwoju Biznesu to niekomercyjny cykliczny projekt badawczo-rozwojowy. Służy prezentacji wyników internetowych badań ankietowych, prowadzonych przez ekspertów Instytutu oraz szerokiej dyskusji na temat uzyskanych rezultatów i sformułowanych wniosków badawczych. Udział w spotkaniach biorą prelegenci z Instytutu oraz zaproszeni goście – praktycy biznesu: menedżerowie, szefowie i specjaliści działów HR, przedstawiciele kadry zarządzającej.

Obecnie trwa badanie poświęcone stosowaniu modeli kompetencyjnych w polskich firmach. Jego wyniki będą dyskutowane podczas VI spotkania, które jest planowane na maj/czerwiec 2010 roku. Osoby, które wypełnią ankietą, w końcu formularza mogą zaznaczyć chęć uczestniczenia w spotkaniu.

Patronami medialnymi cyklu badań ankietowych i spotkań eksperckich Instytutu są magazyn „Personel i Zarządzanie” oraz serwis branżowy HRNews.

Powrót...