Laureaci nagród Fundacji imienia Lesława A. Pagi

Źródło: Gazeta Bankowa, 27.09.2004

Nagroda imienia Lesława Pagi jest wyróżnieniem honorowym przyznawanym corocznie biznesmenom, działaczom gospodarczym i publicznym. Ma podtrzymywać pamięć o człowieku, który miat wizje budowania w Polsce gospodarki rynkowej i z pasją ją realizował. Byt jednym z twórców rynku kapitałowego i pierwszym przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych, a w całej swojej karierze i działalności ogromną wagę przywiązywał do przejrzystości i rzetelności w biznesie i życiu publicznym. Celem nagrody imienia Lesława Pagi jest promowanie profesjonalizmu i wartości etycznych.

Oprócz nagrody honorowej, co roku przyznawane jest również stypendium im. Lesława Pagi. Ufundowano je po to, by wspierać młodych, zdolnych, rozpoczynających karierę zawodową, ale już osiągających sukcesy. W tym roku stypendium w wysokości 15 tysięcy dolarów dostał Michał Chałaczkiewicz, ubiegłoroczny absolwent SGH, pracujący obecnie w Innova Capital. Planuje przeznaczyć je na realizację projektu badawczego pt. „Rola kapitału zagranicznego w sektorze bankowym w wybranych krajach”.

Uroczystość ogłoszenia nazwisk pierwszych laureatów odbyła się w warszawskim hotelu Intercontinental na tydzień przed urodzinami Lesława Pagi. Gdyby żył, skończyłby właśnie 50 lat. Lesław Paga miał przyjaciół w wielu środowiskach. Łączył ludzi, budował mosty porozumienia. Na wręczenie nagród upamiętniających jego imię przybyli przedstawiciele biznesu, ludzie kultury, politycy z różnych stron sceny politycznej, reprezentujący obecną koalicję i rząd Jerzego Buzka.

Leszek Balcerowicz, prezes NBP powiedział: Paga wyprzedzał swój czas. Józef Oleksy, marszałek Sejmu: Paga był na czas. Adam Tański, byty minister rolnictwa, prezes Rady Fundacji im. Lesława Pagi: Leszek miał przemyślaną karierę i chciał ją osadzić na podstawach etycznych.

Kapituła nagrody imienia Lesława Pagi, której przewodniczy Jacek Socha, bliski współpracownik patrona, obecnie minister skarbu, przyznała nagrodę honorową Krzysztofowi A. Lisowi. Uznano, że jego działalność stanowi wielki wkład w kontynuację dzieła pierwszego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Lis byt współtwórcą koncepcji polskiej prywatyzacji i pełnomocnikiem rządu do spraw przekształceń własnościowych w pierwszych latach transformacji. Pracował za granicą jako ekspert wielu międzynarodowych instytucji, byt doradcą rządów Rosji, Ukrainy. Białorusi. Założył Instytut Rozwoju Biznesu, a ostatnio Polski Instytut Dyrektorów. Jego zasługą była inicjatywa powołania Forum Corporate Governance, wniósł znaczący udział w opracowanie kodeksu dobrych praktyk, przyjętych przez giełdę. Standardy corporate governace byty bliskie Lesławowi Padze – Lis jest kontynuatorem jego wizji i dokonań.

Powrót...