Metoda 360 stopni – ankieta na temat stosowania w polskich firmach

Instytut rozpoczął badanie, przeznaczone dla pracowników działów HR, którego celem jest zebranie informacji o różnych systemach ocen pracowniczych, w tym w szczególności o metodzie 360 stopni. Wyniki ankiety pokażą, jak często te systemy są wykorzystywane przez firmy, kto i jak je tworzy, a także odpowie na pytanie, dlaczego jedne organizacje korzystają z tej metody, a inne – nie.

Wśród szczegółowych pytań znajdą się m.in. następujące: Jakie grupy pracowników są poddawane ocenie za pomocą metody 360 stopni? Jakie kompetencje podlegają badaniu? Do jakich celów organizacje wykorzystują uzyskane dane?

Raport z badania 16 września br. zostanie przedstawiony uczestnikom X Spotkania Eksperckiego Instytutu Rozwoju Biznesu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym w Serocku.

Zapraszamy do udziału w badaniu wszystkich, którzy znają metodę 360 stopni, stosują ją w pracy i są gotowi podzielić się swoimi uwagami z konsultantami Instytutu. Szczegółowych informacji na temat ankiety i programu spotkania udziela konsultantka Katarzyna Sobieraj (d. Palczak), tel. 695 330 680.

Powrót...