Mierniki sesji assessment i development centre

W lutowym numerze miesięcznika „Personel i Zarządzanie” ukazał się artykuł Katarzyny Sobieraj o wynikach badania ankietowego Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem na temat kryteriów skuteczności assessment i development centre. „Jakość przygotowania i stosowania metod AC/DC w Polsce – czytamy we wstępie – nie zawsze jest zgodna z międzynarodowymi standardami. Największy niepokój budzi brak przeprowadzania badań walidacyjnych, które sprawdzałyby efektywność przeprowadzanych sesji AC/DC.”

Źródło: „Personel i Zarządzanie”, nr 2/275 2013

Mierniki-sesji

Powrót...