Nagroda Instytutu Rozwoju Biznesu dla Victora Borunia

W poniedziałek 19 stycznia w budynku WGPW nastąpi uroczyste wręczenie nagrody dla budowniczych nowej świadomości ekonomicznej. W tym roku Fundacja Centrum Prywatyzacji działająca przy Instytucie Rozwoju Biznesu wręczy ją profesorowi Victorowi Boruniowi, dziekanowi wydziału finansów Graduate School of Business Fordham University w Nowym Jorku. Pierwszym laureatem nagrody został Michael Packenham, były ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

Nagroda jest symbolicznym podziękowaniem — instytucjom i ludziom — za szczególne zaangażowanie w edukację ekonomiczną w Polsce, za pomoc w przejściu od kapitału do kapitalizmu. Instytut Rozwoju Biznesu przyznał wyróżnienie Victorowi Boruniowi w uznaniu jego wkładu w rozwój standardów edukacyjnych w dziedzinie finansów w Polsce, w powstanie nowych zawodów — maklera i doradcy inwestycyjnego — oraz za pasję, z jaką uczy swoich studentów.

Profesor Victor Boruń kieruje jedną z największych katedr finansów na Manhattanie. Od ponad 10 lat kilka razy w roku przyjeżdża do Polski na wykłady. Prowadzi zajęcia z finansów na sesyjnych szkoleniach dla dyrektorów finansowych, doradców inwestycyjnych i na kursie CFA, według własnych programów i z wykorzystaniem autorskich skryptów. Słynie z ogromnej pasji do wiedzy z dziedziny finansów i unikalnej umiejętności w jej przekazywaniu. Na pytanie, czemu zawdzięcza wysoką ocenę swojej pracy dydaktycznej przez słuchaczy, odpowiada: „Trzeba być dobrze przygotowanym, pokochać studentów w ciągu kilku pierwszych minut i chcieć im pomóc się uczyć”.

W ceremonii wręczenia nagrody wezmą udział byli „studenci” profesora: Wiesław Rozłucki, Jacek Socha i Krzysztof Lis. Odczytany zostanie list gratulacyjny od Leszka Balcerowicza.

 

Źródło: Gazeta Finansowa 17.01.2004
Powrót...