Nowa ankieta dla menedżerów HR

Kolejne badanie internetowe Instytutu rozpoczęte. Podobnie jak poprzednie, kierujemy je do praktyków HR – w szczególności do tych menedżerów, którzy odpowiadają za przygotowanie i realizację polityki szkoleniowo-rozwojowej swoich firm. Badanie ma bowiem na celu zebranie danych o tym, jakimi kryteriami kierują się organizacje przy wyborze firm szkoleniowych, jak przebiega ich wzajemna współpraca, jakie wsparcie od zarządów otrzymują działy HR? Czy traktują je tylko jako dostawców usług, czy też szerzej – jako partnerów w diagnozowaniu problemów w zarządzaniu kapitałem ludzkim, budowaniu strategii i opracowywaniu programów rozwojowych dla kadry swoich organizacji.

Analizy wyników ankiet, które już zostały w bieżącym roku przeprowadzone, oraz dyskusje podczas podsumowujących spotkań eksperckich, organizowanych przez Instytut Rozwoju Biznesu pokazują, że taka metoda badań spotyka się z coraz większą przychylnością i zainteresowaniem respondentów. Może to być w pewnej mierze potwierdzeniem trafności doboru pytań, które odnoszą się do żywej codziennej, często złożonej i nie pozbawionej problemów praktyki polskich menedżerów HR, do konkretnych warunków, w jakich pracują, do ich wieloletnich doświadczeń i obserwacji i wreszcie – do ich potrzeb i oczekiwań.

Wyniki tego badania będą zamieszczone na stronie Instytutu po V Spotkaniu Eksperckim (planowany termin: I kwartał 2010 roku). A najbliższe, czwarte spotkanie odbędzie się 8 grudnia w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku i będzie poświęcone dyskusji na temat raportu z poprzedniej ankiety, dotyczącej metod i kryteriów doboru trenerów zewnętrznych.

Partnerami medialnymi cyklu badań ankietowych i spotkań eksperckich Instytutu są magazyn „Personel i Zarządzanie” oraz serwis branżowy HRNews.

Powrót...