Nowa nazwa Fundacji

Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem – taką nazwę od 27 kwietnia br. przyjęła Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji. Czas na zmianę przyszedł po dwudziestu latach aktywnego działania na rzecz transformacji ustrojowej w Polsce i krajach Europy Środkowowschodniej, głównie poprzez edukację kadr menedżerskich według najlepszych światowych wzorców.

Dziś, gdy udział sektora prywatnego w PKB wynosi w Polsce ponad 75 proc., coraz ważniejsze staje się wspieranie biznesu wiedzą o zarządzaniu, doskonalenie procesów organizacyjnych, podnoszenie jakości produkcji i usług, a w konsekwencji – umiejętność budowania przewagi rynkowej w coraz bardziej dynamicznym i niepewnym otoczeniu rynkowym – globalnym i lokalnym.

Te nowe wyzwania oznaczają dla PFBZ położenie większego akcentu na działalność badawczą, opartą na nowoczesnej metodologii i w pierwszym rzędzie uwzględniającej polską praktykę biznesową. Fundacja będzie także kontynuowała działalność edukacyjną w zakresie kształcenia dorosłych – zarówno w ramach projektów unijnych, jak i przedsięwzięć w formie zaawansowanych programów szkoleniowych adresowanych do najwyższej i średniej kadry zarządzającej.

Powrót...