Nowe logo Instytutu Rozwoju Biznesu

Nowa symbolika graficzna – biały żagiel na niebieskim tle – zastępuje charakterystyczne puzzle w znaku Instytutu Rozwoju Biznesu i Fundacji – Centrum Prywatyzacji, rozpoznawalne w szczególności na polskim rynku szkoleniowym.

Tak gruntowna zmiana identyfikacji wizualnej wynika z nowej strategii Instytutu i poszerzenia zakresu działalności o nowe dziedziny i formy szkoleń oraz o doradztwo organizacyjne i badania.

Jak rozumieć odmienioną symbolikę znaku firmowego? Nowe logo wyraża rozwój, wiedzę, nowoczesny biznes, a kolor niebieski oznacza solidność, partnerstwo, wysokie standardy etyczne, przywiązanie do ponad 17-letniej tradycji Instytutu.

Instytut działając jako wydzielony departament Fundacji – Centrum Prywatyzacji od 1990 roku kształci menedżerów i specjalistów dla biznesu. W pierwszych latach działalności przygotowywał kadry dla rodzącej się gospodarki rynkowej. Następnie od końca lat 90. koncentrował się na promowaniu nowoczesnej wiedzy biznesowej, oferując zaawansowane programy szkoleniowe, w tym certyfikowane przez uznane na świecie zagraniczne instytucje edukacyjne.

Nową misją Instytutu jest kompleksowe wspieranie firm w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie organizacji, doskonalenie zarządzania i kwalifikacji pracowników, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, systemów i narzędzi biznesowych. Stajemy się instytutem biznesu w pełnym tego słowa znaczeniu – organizacją łączącą teorię i praktykę biznesu oraz ośrodkiem kształtowania opinii w dziedzinie zarządzania.

Więcej informacji:
Anna Opalińska-Raczyńska
dyrektor ds. komunikacji
tel. 607-857-156, (022) 618-85-83
aopalinska@irb.pl, irb.pl

Powrót...