Nowości z firm szkoleniowych

Grażyna Raszkowska

 

Pod koniec roku firmy szkolące pracowników proponują nowe kursy i szkolenia. Można min. przeszkolić się z finansów, zarządzania zasobami ludzkimi czy też przeprowadzić krótkie warsztaty menedżerskie.

Na finansach powinni znać się nie tylko specjaliści od rachunkowości czy księgowości. Dobrze, by rozumieli je, przy najmniej w podstawowym zakresie, także menedżerowie zajmujący się innymi dziedzinami, np. szefowie działów handlowych, Wiedza z tego zakresu potrzebna jest też szefom zarówno małych, jaki wielkich firm.

Firma szkoleniowa Kaikstein proponuje szkolenie oparte na licencji brytyjskiej firmy Business Today, które przeznaczone jest dla niefachowców – „Finanse dla niefinansistów”. Jego uczestnicy uczą się podejmowania decyzji finansowych, a także rozumienia, że poszczególne działy firmy powinny ze sobą współdziałać, a nie konkurować. W szkoleniach wykorzystuje się barwną planszę obrazującą całe przedsiębiorstwo oraz kolorowe żetony symbolizujące pieniądze. Uczestnicy szkolenia wcielają się w role kierownictw konkurujących ze sobą firm. Po każdym etapie gry obliczają wyniki finansowe swoich wirtualnych przedsiębiorstw. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli zarządzania, którzy powinni rozumieć zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości. Może być bardzo przydatne osobom, które bezpośrednio nie mają wpływu na podejmowanie strategicznych decyzji w firmie, na przykład handlowcom odpowiedzialnym za współpracę z ważnymi klientami.

Również z dziedziny finansów nowości proponuje Instytut Rozwoju Biznesu, który niedawno rozpoczął nowy cykl szkoleń pod ogólną nazwą Akademia Controllingu Profesjonalnego. Na Akademię składają się trzy kursy: rachunkowość i finanse dla niefinansistów, studium controllingu i rachunkowości zarządczej, studium controllingu strategicznego. Zupełną nowością jest ten ostatni kurs. Jego program wymaga dobrej znajomości metod i narzędzi controllingu oraz ich praktycznego zastosowania w pracy. Przeznaczony jest dla osób podejmujących decyzje strategiczne w firmie. Ma poprawić umiejętności wdrażania controllingu (controlling to sprawdzanie, czy w firmie przestrzegane są procedury finansowe), nauczyć nowych metod zarządzania. W ramach Akademii Controllingu Profesjonalnego zorganizowane też będzie pierwsze Forum Controllingu Profesjonalnego. Autorem programów szkoleniowych z controllingu w Instytucie Rozwoju Biznesu jest dr Tomasz Wnuk-Pel, praktyk, wykładowca, autor kilku książek z tej dziedziny finansów.

Firma szkoleniowa Midwest ITSE organizuje nowe kursy z zarządzania zasobami ludzkimi oparte na metodologii stosowanej przez General Electric, „najbardziej podziwianą korporację świata” według miesięcznika „Fortune”. Szkolenie noszące nazwę C Session obejmuje: wartościowanie stanowisk pracy, strategię wynagrodzeń, oceny okresowe, systemy motywacyjne i systemy komunikacji wewnętrznej. Dwudniowe szkolenia na temat budowania misji i wartości w przedsiębiorstwie dla grupy nieprzekraczającej 15 osób kosztuje 10900zł. Tyle samo kosztuje kurs wartościowania stanowisk pracy i oceny okresowej. Jednodniowe szkolenie z komunikacji wewnętrznej w firmie – 6400 zł.

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie wprowadziło nowy rodzaj szkoleń – krótkie cykliczne warsztaty. Spotkania i odbywają się w siedzibie klienta, trwają cztery godziny i powtarzają się, co pewien czas. Kierowane są do młodych menedżerów, którzy niedawno objęli kierownicze stanowiska. W czasie spotkań omawiany jest styl zarządzania i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

Źródło: Rzeczpospolita 10.12.2003
Powrót...