Podsumowanie projektu EFS dla BZ WBK

Od października 2009 roku do września 2011 trwał projekt szkoleniowy „Profesjonalna sprzedaż – program rozwoju kadr sprzedaży i obsługi klienta BZ WBK”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Europejskiego. 8 grudnia zespoły projektowe Banku i Instytutu podsumowały rezultaty tego działania. Ze strony Banku w spotkaniu uczestniczyły: Grażyna Strózik (lider merytoryczny) oraz Magdalena Frej-Kłodnicka (koordynator). Instytut reprezentowały: Elżbieta Sawczyn (lider merytoryczny), Anna Izdebska (koordynator) i Aleksandra Buk, key account manager w Instytucie.

Projekt składał się z trzech programów (aktywna sprzedaż, skuteczna sprzedaż, zorientowanie na klienta), w których wzięło udział 812 uczestników (średnia wieku – 36 lat). Zajęcia odbywały się w 11 ośrodkach w całej Polsce. Prowadziła je kilkunastoosobowa grupa trenerów Instytutu o najwyższych kwalifikacjach. Uczestniczki spotkania wysoko oceniły zarówno rezultaty działań szkoleniowych, jak i przebieg dwuletniej współpracy między zespołami projektowymi Banku i Instytutu.

Powrót...