Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu

PATRONAT II Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 2 czerwca 2016 roku organizuje konferencję naukową „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki”. Jej celem jest przybliżenie pragmatycznego podejścia do problematyki współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, pokazanie, jak dział HR zmienia się z usługodawcy w partnera biznesowego. Konferencja ma także sprzyjać budowaniu współpracy między naukowcami i praktykami z zarządzania zasobami ludzkimi.

We wprowadzeniu do opisu celów konferencji czytamy: „Nowoczesny dział HR nie może ograniczać się wyłącznie do biernego realizowania usług „zamawianych” przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Powinien aktywnie współuczestniczyć w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, dbając przy tym o godne traktowanie kapitału ludzkiego. Konferencja jest okazją do wymiany poglądów, dobrych praktyk i dyskusji nad potrzebami biznesu i wyzwaniami, które stawiają dział HR w nowej roli w organizacjach.”

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, w tym publikacją artykułu naukowego w monografii konferencyjnej, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony wydarzenia.

IBD Business School jest patronem medialnym wydarzenia.

Powrót...