Seminarium IBD, WZ UW i WISE Europa „Znaczenie GPW dla polskiej gospodarki”

Termin i lokalizacja Warszawa, 18.02.2017 - 26.02.2017

Przyczynkiem do dyskusji była prezentacja raportu WiseEuropa  „Wiatr w żagle. Obywatelska strategia dla polskiego rynku kapitałowego”. Jego autorami są: Maciej Bukowski, Maciej Bitner i Kamil Pastor. Prezentację poprowadził Maciej Bitner.  Następnie głos zabrali komentatorzy – cenieni i znani ekonomiści i eksperci, a wśród nich m. in. prof. Grzegorz Jędrzejczak (organizator cyklu seminariów, współtwórca rynku kapitałowego), prof. Andrzej Sopoćko (ekspert przez wiele lat czynnie związany z GPW), a także prof. Kazimierz Ryć i dr Maciej Bukowski.

Dyskusja skoncentrowała się przede wszystkim na analizie przyczyn obecnego stanu polskiego rynku kapitałowego, niedostatecznej ochrony mniejszościowych akcjonariuszy czy pewnej erozji wiarygodności, jeśli chodzi o funkcjonowanie warszawskiej giełdy.

Podkreślano, że rynek kapitałowy znalazł się obecnie w epoce nienajlepszej koniunktury. Zauważa się tendencje oczekiwania na większą ochronę ze strony państwa. Wskazywano także, że mimo powyższych zjawisk, polska giełda utrzymuje swoje miejsce wśród giełd europejskich, zbudowane we wcześniejszych latach, a jej struktura pod względem źródeł inwestowania, jest zbliżona do rynków o znacznie dłuższej historii, w tym np. do amerykańskiej.

Zapraszamy do lektury raportu.

Spotkanie odbyło się we czwartek 26 stycznia w Auli Rady Wydziału Zarządzania UW. Następne zaplanowano na 23 lutego 2017 roku.

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi