Strategiczne partnerstwo Fundacji i Instytutu

12 czerwca 2010 roku, w Centrum Konferencyjnym w Serocku odbyło się spotkanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem – pierwsze po zmianie jej nazwy (poprzednia: Fundacja – Centrum Prywatyzacji).

Wśród głównych tematów posiedzenia było określenie celów strategicznych i kierunków działania Fundacji oraz jej współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu na najbliższe lata, w szczególności w kontekście nowych wyzwań, jakie stawia przed organizacjami coraz bardziej zmienne otoczenie rynkowe – globalne i lokalne. Charakter tych zmian jest na tyle istotny i już odczuwalny przez tzw. realny biznes, że wymusza na instytucjach badawczych i doradczo-szkoleniowych opracowywanie i wdrażanie nowego podejścia do doskonalenia procesów zarządzania, podnoszenia jakości produktów i usług czy kształcenia najwyższej i średniej kadry zarządzającej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także zasady i warunki strategicznego współdziałania Fundacji z Instytutem Rozwoju Biznesu w realizacji konkretnych projektów naukowo-badawczych z zakresu teorii i praktyki zarządzania oraz programów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych.

Od lewej: prof. Victor Marek Boruń – członek Rady, Elżbieta Chlastwa – prokurent i dyrektor finansowa, Katarzyna Siewierska – członek Rady, prof. Henryk Sterniczuk – przewodniczący, dr Olaf Piotr Żylicz – wiceprezes ds. naukowych Fundacji, Włodzimierz K. Buśkiwiecz – prezes Zarządu Fundacji i Instytutu i Mira Dziedzic – wiceprezes Zarządu i Instytutu

Powrót...