Studia przypadków warte uwagi

Kwietniowy numer „Personelu i Zarządzania” przynosi bogaty wybór analiz przypadków dotyczących innowacyjnych praktyk firm z różnych branż.  W szczególności polecamy lekturę artykułu na temat niestandardowego podejścia do polityki BHP, która – jak się okazuje – nie musi być uciążliwym obowiązkiem dla pracodawcy. Poważnie potraktowana może być ceniona przez pracowników, gdyż w praktyce, a nie na papierze zapewnia im bezpieczeństwo zdrowotne  w pracy… i w domu.

Ciekawe studium przypadku przedstawia artykuł „Dialog odpowiedzialnego pracodawcy”. Rzecz dotyczy trudnej, wbrew pozorom,  sztuki komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w trakcie zwolnień pracowników w ramach restrukturyzacji firmy, problem nierzadki w czasach kryzysu i wysokiego bezrobocia.

Ponadto w numerze stałe kompendium praktycznej wiedzy eksperckiej dla haerowców i tej ogólnie przydatnej, np. dotyczącej dress code’u. Tekst szczególnie polecamy pedantom. Pozostałym – bardziej jako inspirację, mniej jako nakaz.

Więcej: Personel i Zarządzanie, nr 4/2013

Powrót...