Szkolenia EFS w Wielkopolsce

We wrześniu Instytut rozpocznie rekrutację na szkolenia otwarte w ramach nowego, bezpłatnego projektu EFS „Akademia zarządzania MMŚP”. To oznacza, że do realizowanych obecnie 11 projektów niedługo dołączy 12!

Główny cel Akademii to zwiększenie konkurencyjności firm poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, w tym kadry zarządzającej, z marketingu i sprzedaży, finansów, prawa i negocjacji. Adresatami cyklu szkoleń będą pracownicy mikro, małych i średnich firm, prowadzących działalność na terenie woj. wielkopolskiego. Projekt zakłada przeprowadzenie w każdej edycji trzech 2-dniowych sesji szkoleniowych. Więcej informacji o projekcie opublikujemy na przełomie lipca i sierpnia.

Zobacz naszą aktualną ofertę szkoleń otwartych EFS.

Powrót...