Trafna procedura

dr Victor Wekselberg

Źródło: „Personel i Zarządzanie”, nr 11/2009

Koszty i walidacja metod selekcji menedżerów w Polsce

Jakość funkcjonowania polskich organizacji biznesowych zależy w dużym stopniu od kadry menedżerskiej. Działy HR coraz częściej stają przed dużym wyzwaniem precyzyjnego doboru najlepszych ludzi na stanowiska kierownicze. Wartość takich działań zależy od umiejętności przygotowania skutecznych procedur doboru oraz zastosowania najlepszych metod oceny kandydatów. Bardzo ważnym czynnikiem pod względem biznesowym jest optymalność kosztowa działań selekcyjnych.

Dalszy dynamiczny rozwój organizacji biznesowych w Polsce wymaga skuteczniejszych metod wyłaniania menedżerów z odpowiednimi predyspozycjami i kompetencjami. Aby poznać obecną sytuację w tym zakresie, Instytut Rozwoju Biznesu przeprowadził internetowe badanie skierowane do działów HR. Ankieta była dostępna na stronie internetowej IRB od kwietnia do czerwca 2009 r. Wypełniły ją 84 osoby. Informacja o ankiecie dodatkowo została przesłana do haerowców drogą e-mailową oraz umieszczona na portalach branżowych. Mimo iż badanie było anonimowe, połowa respondentów podała swój adres e-mail, co częściowo uwiarygodnia źródło otrzymanych informacji. Jednak wyniki badania powinny być traktowane z pewną ostrożnością ze względu na ograniczone możliwości zebrania w pełni reprezentatywnych danych drogą internetową.

Przeczytaj cały artykuł

Powrót...