Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

dr Adrian Rycerski

wykładowca

Adwokat, doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki. Zawodowo i naukowo zajmuje się prawem rynku finansowego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015). Senior Associate w SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Czech sp.k. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. „Test racjonalnego inwestora w unijnym prawie rynku kapitałowego”.

Zajmuje się obsługą prawną z zakresu prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego. Wdrażał szereg regulacji unijnych, w tym MAR, MiFID II, PRIIP, PSD2, AML, rekomendacje KNF i ESMA, wykonując zadania na rzecz spółek publicznych, banków oraz firm inwestycyjnych. Posiada także doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym brał udział w transakcjach fuzji i przejęć.

Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz prelegent na międzynarodowych i ogólnokrajowych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa rynku kapitałowego. Wykładowca na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych w IBD Business School.