Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

prof. Henryk Sterniczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, Przewodniczący Rady Naukowej, członek Rady Programowej IBD Business School

wykładowca programu IBD Executive MBA/ senior konsultant z zarządzania i corporate governance

Profesor zarządzania i Dyrektor Studium MBA na Wydziale Biznesu Uniwersytetu Nowego Brunszwiku w Kanadzie, wcześniej profesor Wydziału Biznesu The Pensylwania State University w USA. Karierę akademicką rozpoczynał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w Polskiej Akademii Nauk.
Ceniony ekspert z zarządzania – specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce rozwoju organizacyjnego, zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa i rozwoju menedżerskiego, corporate governance. Od początków kariery zawodowej pracował na rzecz aplikacji nauk o zarządzaniu do praktyki menedżerskiej. Zaowocowało to bogatym doświadczeniem w pracach konsultacyjnych dla wielu korporacji w Polsce i Kanadzie, a także pracami doradczymi dla agencji rządowych w Polsce, Kanadzie, Rosji i Ukrainie.

Od czasu podjęcia stałej pracy za granicą misją prof. Henryka Sterniczuka jest transmisja doświadczeń i rozwiązań z krajów wysoko rozwiniętych do byłych krajów socjalistycznych z zakresu doskonalenia zarządzania i promocji standardów ładu korporacyjnego. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu profesjonalnej bazy szkoleniowej dla rozwoju gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1990-1998 kierował projektem, w którego ramach powstało 6 instytucji doskonalenia kadr i zarządzania – w Polsce, Kazachstanie, na Ukrainie, Białorusi i dwóch w Rosji (Moskwa i Niżny Nowogród). Blisko 20.000 menedżerów rocznie uczestniczy w szkoleniach oferowanych przez te instytucje.

Autor i współautor licznych publikacji książkowych, artykułów i recenzji naukowych z zarządzania organizacją. Jeden z dwóch głównych autorów, obok Krzysztofa A. Lisa, i redaktor naukowy cenionej przez znawców obszernej monografii „Nadzór korporacyjny”, wydanej przez Oficynę Ekonomiczną w 2005 roku. Współtwórca cyklu konferencji „Forum – Corporate Governance”, które od 1998 do 2003 roku działało przy Fundacji – Centrum Prywatyzacji. Idee Forum kontynuuje Polski Instytut Dyrektorów, w którego Radzie Założycieli zasiada prof. Henryk Sterniczuk.