Wciąż brak ustawy o wypłacie świadczeń

Katarzyna Ostrowska
Źródło: Rzeczpospolita, 19.01.2005 r.

Reforma systemu emerytalnego wprowadzona sześć lat temu sprawdza się. Wymaga jednak wprowadzenia zasad wypłaty świadczeń z II filara oraz nowych zachęt podatkowych dla oszczędzających na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) – mówili wczoraj uczestnicy seminarium poświęconego ocenie tych przepisów.

Kobiety i mężczyźni w tym samym wieku i o takim samym zgromadzonym kapitale powinni, co miesiąc otrzymywać taką samą emeryturę dożywotnią z oszczędności zgromadzonych w funduszach emerytalnych. Tak uważa większość specjalistów, którzy wczoraj wzięli udział w seminarium „Reforma systemu emerytalnego – ucieczka do przodu”.

Zdaniem Ryszarda Petru, głównego ekonomisty Banku BPH, ważny jest także wybór instytucji wypłacającej emerytury. Powinien on uniemożliwić tworzenie monopolu. Powołując się na raport Banku Światowego, Ryszard Petru przedstawił wady i zalety pięciu podmiotów, które mogłyby się tym zająć: zakładów emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych, ZUS lub odrębnej instytucji publicznej, stworzonej specjalnie do tego celu.

Zdaniem Zygmunta Kostkiewicza, pierwszego wiceprezesa CU TU-naŻ, najlepszym wariantem jest powierzenie tej roli istniejącym towarzystwom ubezpieczeń na życie. Podobnego zdania jest Michał Rutkowski z Banku Światowego. – Tylko zakłady ubezpieczeniowe są przygotowane do tego, by tworzyć odpowiednie rezerwy, już korzystają z tablic dalszego trwania życia i mogą inwestować składki, które zostaną im przekazane z funduszy emerytalnych z chwilą przejścia na emeryturę ich klientów. ZUS mógłby zaś zająć się łączną wypłatą środków pochodzących z ZUS oraz OFE – uważa Rutkowski.

Innego zdania byli Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej, oraz Krzysztof Lutostański, prezes Bankowego PTE. Przedstawili koncepcję, która zakłada, że fundusze emerytalne będą także po przejściu na emeryturę swoich członków zarządzać ich pieniędzmi. Zarządzaniem ryzykiem długowieczności uczestników nowego systemu oraz wypłatą emerytur z ZUS i OFE zajęłaby się zaś nowa, wyspecjalizowana instytucja.

Agnieszka Chłoń, wiceminister polityki społecznej, zapowiedziała, że w ciągu pół roku zostanie przygotowany odpowiedni projekt ustawy na ten temat.

Anita Bogusz, członek zarządu CU TUnaŻ, zaproponowała z kolei nowe ulgi podatkowe związane z oszczędzaniem na IKE. Obecne nie przyniosły, bowiem oczekiwanych rezultatów. Jej zdaniem ulga w podatku od zysków kapitałowych powinna zostać zastąpiona 19-proc. ulgą od dochodów osobistych. Wówczas nie istniałaby potrzeba ustanawiania rocznych limitów wpłat na IKE. Według Pawła Kalbarczyka z ING NN Polska można także zastanowić się nad udostępnieniem (pod pewnymi warunkami) środków gromadzonych na IKE przed 60. rokiem życia.

Wtorkowe seminarium poświęcone systemowi emerytalnemu zorganizował Instytut Rozwoju Biznesu m.in. przy udziale nadzoru emerytalnego, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, ING NN oraz CU. Patronat medialny nad imprezą objęła „Rzeczpospolita”.

 

Powrót...