Programy MBA – zmiany i oczekiwania

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Programy MBA – do kogo są adresowane i jakie dają korzyści w rozwoju zawodowym

W latach światowego kryzysu finansowego (2008-2013) nastąpił w Polsce spadek zarówno liczby oferowanych programów, jak i liczby kandydatów na studia MBA. Natomiast w latach 2014-15 nastąpiło ożywienie zainteresowania takimi studiami; wzrosła zarówno liczba programów, jak i liczba kandydatów. Inną oznaką ożywienia rynku MBA w ostatnich latach jest też wzrost liczby przystępujących do egzaminu GMAT (Graduate Management Admission Test). Wskazują na to dane corocznie publikowane przez Graduate Management Admission Council.  Programy MBA na świecie z reguły wymagają tego testu. Wprawdzie w Polsce GMAT jest rzadko wymagany, to jednak wydatny wzrost liczby Polaków przystępujących do tego testu świadczy o zwiększonym zainteresowaniu studiami MBA, zwłaszcza podejmowanymi za granicą.

Programy MBA

Jak się zmieniają programy MBA

Warto również zwrócić uwagę na pewne zmiany w programach studiów MBA. Wynikają one głównie z dwóch czynników: zmian technologii oraz zmian preferencji studentów i ich pracodawców. W zmianach technologicznych chodzi oczywiście o digitalizację metod nauczania. Coraz więcej programów wykorzystuje platformy elektroniczne. Wprawdzie programy realizowane całkowicie on-line są jeszcze rzadkością, zwłaszcza w Polsce, to formą nauczania zdobywającą popularność jest tzw. blended learning, czyli metoda łącząca tradycyjne sposoby prowadzenia zajęć z aktywnościami odbywającymi się zdalnie za pomocą komputera. Dzięki temu można zmniejszyć częstotliwość zjazdów, co jest ważną korzyścią dla uczestników i ich pracodawców.

Inna zmiana oczekiwań ze strony studentów i ich pracodawców dotyczy charakteru wiedzy i umiejętności dostarczanych w trakcie studiów MBA. Coraz bardziej cenią oni rozwój tzw. umiejętności miękkich, a zwłaszcza zdolności przywódczych, a mniej dostarczanie tzw. twardej wiedzy (np. analityka finansowa), która kiedyś dominowała w kształceniu MBA. Ważne stają się również przedmioty dotyczące wykorzystania nowych technologii w biznesie oraz kreowania innowacyjności.

Adresaci programów MBA

Studia MBA są skierowane do osób z doświadczeniem zawodowym, zainteresowanych przyspieszeniem rozwoju lub zmianą swojej kariery zawodowej. Praktycznie wszystkie programy MBA w Polsce i zdecydowana większość takich programów na świecie wymaga na wejściu kilkuletniego doświadczenia zawodowego. Pewien rodzaj tych studiów – Executive MBA – wymaga minimum 5-7-letniego doświadczenia na stanowisku menedżerskim. Doświadczenie zawodowe jest niezbędne, aby w pełni skorzystać z programu MBA, bo jest to program  skoncentrowany na rozwiązywaniu konkretnych problemów zarządzania, w tym problemów doświadczanych przez uczestników w ich miejscu pracy. I jeszcze raz warto podkreślić wartość edukacji w języku angielskim, który jest lingua franca biznesu. Warto wykonać ten wysiłek i wybrać programy MBA/ Executive MBA, w których uczą wykładowcy ze świata, a nie tylko z Polski! Trudno sobie dzisiaj wyobrazić biznes i jego długofalowy rozwój bez międzynarodowych kontaktów.

Włodzimierz K. Buśkiewicz
Prezes Zarządu IBD Business School

Źródło: Personel i Zarządzanie”, nr 8/2016