Do kogo są adresowane studia MBA i jakie dają korzyści w rozwoju zawodowym?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Programy MBA – zmiany i oczekiwania

W latach światowego kryzysu finansowego (2008-2013) nastąpił w Polsce spadek zarówno liczby oferowanych programów, jak i liczby kandydatów na studia MBA. Natomiast w latach 2014-15 nastąpiło ożywienie zainteresowania takimi studiami; wzrosła zarówno liczba programów, jak i liczba kandydatów. Inną oznaką ożywienia rynku MBA w ostatnich latach jest też wzrost liczby przystępujących do egzaminu GMAT (Graduate Management Admission Test). Wskazują na to dane corocznie publikowane przez Graduate Management Admission Council.  Programy MBA na świecie z reguły wymagają tego testu. Wprawdzie w Polsce GMAT jest rzadko wymagany, to jednak wydatny wzrost liczby Polaków przystępujących do tego testu świadczy o zwiększonym zainteresowaniu studiami MBA, zwłaszcza podejmowanymi za granicą.

Studia MBA adresaci

Jak się zmieniają programy MBA

Warto również zwrócić uwagę na pewne zmiany w programach studiów MBA. Wynikają one głównie z dwóch czynników: zmian technologii oraz zmian preferencji studentów i ich pracodawców. W zmianach technologicznych chodzi oczywiście o digitalizację metod nauczania. Coraz więcej programów wykorzystuje platformy elektroniczne. Wprawdzie programy realizowane całkowicie on-line są jeszcze rzadkością, zwłaszcza w Polsce, to formą nauczania zdobywającą popularność jest tzw. blended learning, czyli metoda łącząca tradycyjne sposoby prowadzenia zajęć z aktywnościami odbywającymi się zdalnie za pomocą komputera. Dzięki temu można zmniejszyć częstotliwość zjazdów, co jest ważną korzyścią dla uczestników i ich pracodawców.

Inna zmiana oczekiwań ze strony studentów i ich pracodawców dotyczy charakteru wiedzy i umiejętności dostarczanych w trakcie studiów MBA. Coraz bardziej cenią oni rozwój tzw. umiejętności miękkich, a zwłaszcza zdolności przywódczych, a mniej dostarczanie tzw. twardej wiedzy (np. analityka finansowa), która kiedyś dominowała w kształceniu MBA. Ważne stają się również przedmioty dotyczące wykorzystania nowych technologii w biznesie oraz kreowania innowacyjności.

Adresaci studiów MBA

Studia MBA adresowane są do osób z doświadczeniem zawodowym, zainteresowanych przyspieszeniem rozwoju lub zmianą swojej kariery zawodowej. Praktycznie wszystkie programy MBA w Polsce i zdecydowana większość takich programów na świecie wymaga na wejściu kilkuletniego doświadczenia zawodowego. Pewien rodzaj tych studiów – Executive MBA – wymaga minimum 5-7-letniego doświadczenia na stanowisku menedżerskim. Doświadczenie zawodowe jest niezbędne, aby w pełni skorzystać z programu MBA, bo jest to program  skoncentrowany na rozwiązywaniu konkretnych problemów zarządzania, w tym problemów doświadczanych przez uczestników w ich miejscu pracy. I jeszcze raz warto podkreślić wartość edukacji w języku angielskim, który jest lingua franca biznesu. Adresaci studiów MBA powinni mieć na uwadze, że zajęciach prowadzonych w ramach programów MBA/ Executive MBA, uczą wykładowcy ze świata, a nie tylko z Polski! Trudno sobie dzisiaj wyobrazić biznes i jego długofalowy rozwój bez międzynarodowych kontaktów. Program studiów MBA związany jest z dużym wkładem pracy własnej i przyswojeniem sporej ilości wiedzy, która w przyszłości pomoże Ci odpowiednio kierować zespołem lub założyć własną firmę. Dwuletnie studia są wyzwaniem i okazją do tego, aby nauczyć się skutecznie łączyć różne obowiązki.

Co warto wiedzieć, przed przystąpieniem do rekrutacji?

Przed rozmową rekrutacyjną z członkami komisji odpowiednio wcześniej przygotuj wszystkie dokumenty wymagane na studia MBA. Kompletne aplikacje są bardzo pozytywnie postrzegane przez komisję. Dodatkowo zadbaj o to, aby Twoje CV wyróżniało się spośród innych w procesie rekrutacji. Chcąc aplikować na studia MBA, dopasuj swój życiorys do interesującego Cię programu studiów – przedstaw w najlepszym świetle dotychczas zdobyte umiejętności oraz doświadczenie.

Jakie korzyści zyskasz studiując MBA?

Adresaci studiów MBA, kandydaci, czy też przyszli absolwenci studiów MBA z pewnością zastanawiają się, jakie korzyści płyną dla nich z tego rodzaju nauczania. Przede wszystkim studia te otwierają drogę do prostszego zdobycia pracy w branży biznesowo-menedżerskiej. Oczywistym jest, że nie od razu otrzymuje się najwyższe możliwe stanowisko, jednak ukończenie studiów MBA i zdobyta tam wiedza pozwala szybciej i płynniej osiągnąć najwyższy i z pewnością wymarzony szczebel kariery. Studia MBA w branży biznesowej uznawane są za prestiż pozwalający wyróżnić się spośród innych na rynku pracy. Dzięki zajęciom prowadzonym przez doświadczonych wykładowców każdy adresat studiów MBA rozwinie kompetencje przywódcze i zarządzające oraz pożądane obecnie na rynku pracy umiejętności miękkie. Są one potrzebne zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach. Zaliczane są do nich między innymi:

  • wysoka kultura osobista,
  • logiczne myślenie,
  • odporność na stres,
  • kreatywność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu,
  • dobra organizacja pracy.

Powyższe umiejętności zostaną odpowiednio udoskonalone na zajęciach praktycznych, których na studiach MBA nie brakuje. Adresat MBA, a więc potencjalny kandydat na te studia będzie mógł poznać ważne osoby z branży menedżersko-biznesowej. Uczelnie ze studiami MBA przykładają bowiem dużą uwagę do networkingu, bo tak profesjonalnie nazywa się budowanie siatki kontaktów. Niewątpliwie ważnym elementem ukończenia studiów MBA jest zdobycie dyplomu. W większości firm jest on gwarancją otrzymania pracy i przyszłego awansu, jak również potwierdzeniem zdobytej wiedzy.

Włodzimierz K. Buśkiewicz
Prezes Zarządu IBD Business School

Źródło: Personel i Zarządzanie”, nr 8/2016

Zobacz ofertę programową: Studia MBA

[ssba]