Raport z badania „Stosowanie testów w biznesie”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Testy w biznesie – podstawowe dane o badaniu

Raport przygotowany przez Instytut Rozwoju Biznesu, Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem i Pracownię Testów Psychologicznych, zaprezentowany podczas konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, które odbyła się w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku 11 marca 2011 roku.

        

 

Patroni medialni: HRNews, nf.pl, Puls Biznesu, Bizneswieszjak.pl, „Personel i Zarządzanie”.

Wyniki badania ankietowego zaprezentowała dr Aleksandra Jaworowska, Prezes Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

Zobacz także naszą ofertę doradczą

 

Historia ankiety

2009 rok – Ankieta EFPA; dedykowana wyłącznie psychologom

2010 rok – Instytut Rozwoju Biznesu i Pracownia Testów Psychologicznych PTP tworzą ankietę dla osób stosujących testy w firmach; dedykowana nie tylko psychologom.

 

Ankieta dla osób stosujących testy w firmach

Autorzy Zespół konsultantów Instytutu oraz PTP PTP
Budowa 11 pytań zamkniętych + 1 pytanie otwarte
Adresaci Osoby stosujące testy w obszarze pracy i organizacji
Wersje Papierowa i elektroniczna
Respondenci 112 osób

 

Respondenci – wiek

testy w biznesie

 

Respondenci – wykształcenie

Wykształcenie wyższe (z jednym wyjątkiem)

testy w biznesie

 

Zatrudnienie – wielkość firmy

testy w biznesie

 

Zatrudnienie – branża

testy w biznesie

 

Zatrudnienie – dział

testy w biznesie

 

Częstość stosowania testów

testy w biznesie

 

Cele stosowania testów

(co najmniej kilka razy w miesiącu)

 

 

Przedmiot badania testami

testy w biznesie

 

Najpopularniejsze testy biznesowe

testy w biznesie

 

Co decyduje o wyborze testu

testy w biznesie

 

Skąd pochodzą stosowane testy

testy w biznesie

 

Wykorzystanie internetu i komputerów

testy w biznesie

 

Wykorzystanie internetu i komputerów – teraźniejszość i przyszłość

 • Obecnie dominuje badanie wersjami „papier-ołówek”.
 • Przyszłość należy jednak do badań komputerowych i internetowych. Ponad ¾ respondentów sądzi,  że udział tych sposobów badania zwiększy się w
  przyszłości.

Dostęp do testów psychologicznych

Powinien być ograniczony. Sądzi tak:

 • 96% psychologów
 • 69% niepsychologów

 

Błędy i nieprawidłowości w stosowaniu testów

 

Podnoszenie kwalifikacji w zakresie stosowania testów w biznesie

Na potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji wskazuje:

 

Podsumowanie

 • Testy w biznesie są stosowane głównie w celach rekrutacji zewnętrznej, rzadziej – alokacji i szkoleń
 • Stosuje się je przede wszystkim do pomiaru osobowości i „miękkich” kompetencji, rzadziej – do
  pomiaru inteligencji i zdolności
 • Najpopularniejsze testy – dostępne na rynku, ogólnego przeznaczenia
 • Wiedza i umiejętności powinny decydować o dostępie do testów

Wnioski

 • Brak jest specyficznych dla HR narzędzi diagnostycznych i/lub narzędzi o specyficznych dla HR zastosowaniach
 • Jest powszechna potrzeba podnoszenia kwalifikacji w zakresie kompetentnego stosowania testów

 

[ssba]