Wygrani w biznesie. Edycja II. HR Transformation

Termin i lokalizacja Warszawa, Sienna Training Centre, 20.07.2016 - 20.07.2016

 

20 lipca  2016 roku odbyło się drugie spotkanie w ramach tegorocznej edycji cyklu „Wygrani w biznesie”. Uczestnicy wzięli udział w grze HR TRANSFORMATION.

Udział w spotkaniu był bezpłatny, a liczba miejsc – ograniczona.

Miejsce: Sienna Training Centre, ul. Sienna 73

 

Tematyka gry

  • Model HRM wg Dave’a Ulricha
  • Współpraca w HR
  • Komunikowanie się uczestników odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Wdrażanie nowej struktury HRM

 

Program spotkania

09.15-9.30 Rozpoczęcie z kawą i powitanie
9.30-12.45 Gra

  • Wprowadzenie: poznanie się uczestników i wprowadzenie do gry
  • Rozegranie gry i omówienie kluczowych zagadnień
  • Podsumowanie: garść faktów i korzyści z zastosowania gier szkoleniowych

W trakcie: przerwa kawowa

 

Prowadzący:

 

dr Anna Bugalska –  Wiceprezes Zarządu ds. Doradztwa i Badań Organizacyjnych oraz Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od ponad 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Jest cenionym ekspertem HR, trenerem, coachem. W 2002 roku została zaliczona do grona 10 najlepszych dyrektorów personalnych w Polsce (finalista konkursu Dyrektor Personalny Roku). Od wielu lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi. Prowadzi również zajęcia na studiach z HRM: na MBA i studiach podyplomowych.  Więcej

 

Paweł Utracki – psycholog, projektant gier szkoleniowych, Business Development Manager Centrum Eksperckiego – Gry i Grywalizacja w IBD Business School, trener i konsultant.

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje: projektowanie i walidację gier szkoleniowych (w formule otwartej i kastomizowanej), zarządzanie zespołami projektowymi i testerami, badania w obszarze game-based learning. Autor i projektant (oraz menedżer odpowiedzialny za realizację) m.in. takich gier, jak: Gorączka Złota, Kredyt Zaufania, Agenci Zmiany, Kierownicy Aptek, High-Impact Leadership Online Game (HIL online) czy HR Transformation. Więcej

 

Gra HR Transformation pozwala uczestnikom doświadczyć funkcjonowania generycznego modelu HR opracowanego przez Dave’a Ulricha. Model ten w wielu firmach z sukcesem funkcjonuje już od wielu lat – do Polski dotarł około roku 2000. W innych jest sukcesywnie wdrażany.

Część organizacji obecnie podejmuje trud zmiany funkcjonowania obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, dokonując ewolucji w strukturze i sposobie funkcjonowania funkcji personalnej. Zmiana roli HR dotyczy przede wszystkim zakresu i sposobu podejmowanych zadań przez osoby związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Najważniejszą zmianą jest podjęcie się przez HR roli partnera strategicznego dla biznesu. HR w modelu Ulricha przekształca się z perspektywy skoncentrowanej na dostarczaniu usług, z bycia wykonawcą zleconych zadań na perspektywę aktywnego uczestnika i partnera wyzwań biznesowych

Więcej na temat gry

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi