Zapraszamy na czat giełdowy w IPO.pl 12 grudnia br.

Patronat medialny Instytutu

SMS Kredyt Holding S.A. ma charakter spółki holdingowej. Spółka jest właścicielem 100% udziałów w SMS Kredyt Sp. z o.o. SMS Kredyt Holding S.A. jest także odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania dla rozwoju całej grupy kapitałowej oraz nadzoruje funkcjonowanie spółek zależnych.

Działalność operacyjna SMS Kredyt Sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym na terytorium całego kraju pożyczek w kwocie do 2 tys. PLN na okres do roku czasu. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetowa www.smskredyt.pl, telefon, oraz współprace z biurami kredytowymi z całej Polski. Celem strategicznym Grupy SMS Kredyt jest bycie jednym z liderów na rynku mikropożyczek w Polsce.

Do 2013 r. Spółka planuje osiągniecie sprzedaży na poziomie 17.000 pożyczek miesięcznie. Spółka chce to osiągnąć m.in. poprzez zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych klientów i rozbudowę kanału dystrybucji swoich produktów. SMS Kredyt zamierza podpisywać umowy o współpracy z jak największa ilością biur kredytowych. W chwili obecnej spółka współpracuje z ponad 3,5 tys. biur z terenu całej Polski.

W 2010 r. spółka SMS Kredyt wypłaciła ponad 7 mln PLN pożyczek. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły ponad 2,1 mln zł, a zysk netto 0,56 mln PLN. Prognoza na 2011 r. zakłada wypłacenie pożyczek na łączna kwotę ponad 27 mln PLN i zysk netto na poziomie 2,3 mln PLN. Do końca 2011 roku Spółka planuje uruchomić fundusz sekurytyzacyjny. Celem takiego działania jest zoptymalizowanie struktury podatkowej oraz możliwość pozyskania finansowania dłużnego.

Większościowymi akcjonariuszami SMS Kredyt Holding S.A. są podmioty zagraniczne, reprezentowane w Polsce przez Global Credit Development Fund (GCDF), których zarządzającymi są m.in. Janusz Tchórzewski oraz Tadeusz Uchmanowicz. Osoby te posiadają blisko 20-letnie doświadczenie w branży consumer finance.

Już wkrótce można będzie osobiście zadać pytanie odnośnie spółki. 12 grudnia 2011 o godzinie 12:00 odbędzie się czat giełdowy z udziałem Prezesa Zarządu SMS Kredyt Holding S.A. – Panem Marcinem Tokarkiem, który odpowie na pytania Internautów.

Już dziś zapraszamy do zadawania pytań na stronie www.czat.ipo.pl

Powrót...