Kurs dla kandydatów do organów nadzorczych. 14 lipca 2018

Kurs dla kandydatów do organów nadzorczych rozpocznie się w połowie lipca w Warszawie, w ośrodku IBD Business School „Sienna Traning Centre”. Kurs jest 5-sesyjny i łącznie trwa 90 godzin. Pozostały ostatnie wolne miejsca. Osoby zainteresowane tym wakacyjnym terminem prosimy o wypełnienie zgłoszenia.

Zdjęcie ulotki kursu do Rad Nadzorczych

Kurs dla kandydatów do organów nadzorczych – nieco historii

Pierwszy kurs dla kandydatów do rad nadzorczych zorganizowaliśmy w 1990 roku. To było jedno z kilku specjalistycznych szkoleń, jakie wówczas pojawiły się na dopiero rodzącym się wolnym rynku. Oprócz kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, szczególnym zapotrzebowaniem cieszyły się jeszcze takie nasze szkolenia, jak: kurs dla maklerów, studium dla doradców inwestycyjnych czy studium dla dyrektorów finansowych. Takich specjalistów na początku lat 90., gdy w Polsce tworzyły się zręby gospodarki rynkowej, po prostu nie było.

Warto przypomnieć, że programy ww. kursów powstały w Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji, poprzedniczki IBD Business School. Fundacja organizowała wtedy szkolenia m.in. dla pracowników nowo powstałych instytucji: Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Papierów Wartościowych, doskonaliła kwalifikacje konsultantów w zakresie prywatyzacji i prowadzenia działalności gospodarczej (więcej o naszej historii).

Rynek pracy dziś

Po blisko trzech dziesiątkach lat polski rynek szkoleniowy zmienił się diametralnie. Poszukiwane są zaawansowane programy dla menedżerów, które nie są już nastawione na podstawową wiedzę z zarządzania, marketingu, finansów etc., bo ta jest powszechnie dostępna, chociażby na kierunkach uczelnianych. Potrzebne są zaś programy, które uczą rozumienia mechanizmów funkcjonowania nowoczesnej, zglobalizowanej gospodarki, kształcą umiejętności silnego i otwartego przywództwa. Programy, wreszcie, które pokazują psychologiczne uwarunkowania zachowań w biznesie – zarówno na szczeblu zarządczym, jak i operacyjnym. A wszystko to dzieje się przy coraz szybszej cyfryzacji gospodarki, z jednej strony, i rosnącym rynku zatrudnienia (zobacz najnowszy raport z badania ManpowerGroup dla III kwartału 2018) – z drugiej.

Kurs dla kandydatów do organów nadzorczych w IBD Business School

A kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych okazuje się być na rynku nadal potrzebny. Jego formuła sprawdziła się w praktyce. Pozwala uczestnikom z różnym bazowym wykształceniem i doświadczeniem praktycznym skutecznie przygotować się do egzaminu.

Kurs dla kandydatów na członków do organów nadzorczych jest od czasu do czasu modyfikowany, zarówno jeśli chodzi o zakres programowy, jak i sposób przeprowadzania egzaminu (obecnie za ich organizację odpowiada Kancelaria Rady Ministrów, a wcześniej, przez wiele lat – Ministerstwo Przekształceń Własnościowych).

IBD Business School przez ponad 28 lat organizacji kursu zgromadził ogromne doświadczenie. Wiemy, na co położyć akcent w procesie kształcenia, z jakimi problemami uczestnicy spotykają się najczęściej, co im sprawia największą trudność. Od wielu lat mają oni dodatkowe narzędzie nauki i sprawdzania swojej wiedzy – e-repetytorium. Wreszcie, co jest szczególnie istotne dla uczestników, dbamy jak najlepszy dobór kadry wykładowców. Takich, którzy mają za sobą wiele, wiele godzin zajęć dla różnych grup uczestników.

Polecamy nasz kurs z pełnym przekonaniem. Jeśli zaanonsowany na wstępie termin nie odpowiada Państwu, można już teraz wybrać któryś z późniejszych terminów.

Zapraszamy do kontaktu:
Dział Programów Otwartych
(22) 768 20 22, 695 330 033
szkoleniaotwarte@ibd.pl

Powrót...