Prezentacja na medal

Katarzyna Ładniak-Grońska

Piotr Pysiak

Prezentacja sprzedażowa może być rozumiana jako narzędzie, którego używa handlowiec podczas rozmowy, jak i w szerszym rozumieniu – jako pewien zestaw kroków sprzedaży i sposób prowadzenia rozmowy handlowej. W artykule zostanie dokonana próba ujęcia tematu łącząca te dwie perspektywy.

Kluczowe przed jakąkolwiek rozmową i prezentacją jest przygotowanie. Musisz zebrać wstępne informacje o kliencie, jego oczekiwaniach i zastanowić się jaki cel ma dana prezentacja (spotkanie).

Źródło: „As Sprzedaży” 1/2015,  www.as-sprzedazy.pl. Artykuł został opublikowany w rubryce Strategie biznesu.

Czytaj cały artykuł

Powrót...