Samozarządzanie i przywództwo: oksymoron?

prof. Jan Nowak
Dyrektor Programów MBA w IBD Business School

W artykule zatytułowanym „Self-management and leadership: an oxymoron?” prof. Jan Nowak, odnosząc się do znanej książki  Friderica Laloux pt. Reinventing organizations, stawia tezę, że w tzw. turkusowych organizacjach rola przywództwa diametralnie się zmienia i wcale nie jest mniejsza.

Czytaj więcej

Źródło: „Contact Online”, 29 (124) 2017

Powrót...