Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

prof. Jan Nowak

Dyrektor Programów MBA, członek Rady Programowej IBD Business School

Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski), dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Były profesor zwyczajny (full professor) Uniwersytetu Nowego Brunszwiku (University of New Brunswick) w Kanadzie, Uniwersytetu Południowego Pacyfiku (University of the South Pacific) na Fidżi oraz Uniwersytetu Europy Środkowej (Central European University) w Budapeszcie. Profesor wizytujący na wielu innych uniwersytetach zagranicznych. Specjalizuje się w marketingu i biznesie międzynarodowym, dziedzinach, w których ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie akademickie, szkoleniowe, administracyjne i konsultingowe nabyte podczas pracy w szkołach biznesu.

Kierował między innymi centrum rozwoju zarządzania (Kanada), programami MBA (Kanada i Fidżi) oraz pełnił funkcję przewodniczącego wykładowców (Węgry). Zrealizował szereg projektów międzynarodowych w Azji, Oceanii i Europie Środkowej w dziedzinie rozwoju kadr dla biznesu. Autor lub współautor ponad 60 artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych i sprawozdaniach konferencyjnych, pięciu książek oraz wielu rozdziałów w pracach zbiorowych, raportów, ekspertyz i podobnych publikacji.

Specjalizacja doradcza: zarządzanie, marketing