Szkoła pierwszego wyboru
dla ambitnych menedżerów z Polski i zagranicy

 

IBD Business School oferuje najlepsze na krajowym rynku programy rozwojowe dla polskiej i międzynarodowej kadry zarządzającej. Nowa nazwa (od początku 2015 roku) jest kontynuacją poprzedniej – Instytut Rozwoju Biznesu – w wersji angielskiej „Institute for Business Development”. Od 2013 roku IBD Business School ma status jednostki naukowej w ocenie parametrycznej, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2017 roku nasz status został podwyższony – z kategorii C na B.

Oferta IBD Business School

 • Studia MBA

  • Executive MBA
  • International MBA
  • MBA
 • Szkolenia i kursy – certyfikowane programy rozwojowe (otwarte i dla firm), realizowane w ramach następujących centrów eksperckich:

  • Strategia i Zarządzanie
  • Przywództwo
  • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
  • Marketing i Sprzedaż
  • Finanse i Ład Korporacyjny
  • Szkoła Coachingu IBD-NMC
  • Szkoła Trenerów Biznesu IBD
  • Gry i grywalizacja
 • Coaching systemowy

  • Executive coaching
  • Team coaching
  • Sales coaching
  • Wdrażanie kultury coachingowej
 • Doradztwo i badania organizacyjne

  • Doradztwo strategiczne
  • Doradztwo biznesowe
  • Doradztwo HR
  • Doradztwo w sprzedaży i marketingu
 • Programy unijne i przetargowe

 

Dlaczego warto wybrać studia MBA, prowadzone przez IBD Business School wraz z uczelnianymi partnerami?

Nasze studia MBA wyróżniają się na polskim rynku zarówno ze względu na zakres tematyczny, międzynarodową kadrę wykładowców, jak i formę kształcenia.

Executive MBA Program studiów Executive MBA został opracowany z Ashridge Executive Education, studia są prowadzone wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Ma najlepszą międzynarodową kadrę w Polsce. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Dyplom MBA wydawany przez IBD Business School w partnerstwie z Ashridge i Uniwersytetem SWPS. Dodatkowo absolwenci otrzymują świadectwo studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

International MBA Program studiów International MBA jest oferowany we współpracy z Buckinghamshire New University. Adresowany do młodych menedżerów i specjalistów pracujących w środowisku międzynarodowym. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Absolwenci otrzymują dyplom MBA wydawany przez brytyjską uczelnię.

MBA Praktyczny program stworzony z myślą o polskim biznesie, prowadzony wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Kładzie nacisk na aktualne wyzwania w zarządzaniu. Kadra prowadzących to cenieni wykładowcy-praktycy. Zajęcia w języku polskim.

Dyplom studiów MBA wydawany przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Dodatkowo absolwenci otrzymują świadectwo studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Studia MBA realizujemy także w formule zamkniętej.

 

Do takiej kompleksowej oferty w kształceniu kadr dla biznesu dążyliśmy konsekwentnie od lat. Od początku towarzyszyliśmy polskiej transformacji ustrojowej jako jedna z czołowych instytucji  szkoleniowych. W latach 1990-1992 ubiegłego wieku zainicjowaliśmy kształcenie doradców inwestycyjnych, dyrektorów finansowych, maklerów, członków rad nadzorczych. Byliśmy liderem w szkoleniach z dziedziny marketingu, restrukturyzacji przedsiębiorstw, dzieliliśmy się polskimi doświadczeniami z sąsiednimi krajami.

Dziś oferujemy zaawansowane nowoczesne programy szkoleniowe z głównych dziedzin funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, kursy coachingowe z międzynarodową akredytacją, a także wysokiej jakości usługi doradcze wraz z autorskimi narzędziami oraz własne projekty badawcze, realizowane wspólnie z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem.

 

Nasze ośrodki

IBD Business School dysponuje dwoma nowoczesnymi ośrodkami szkoleniowymi: kampusem Green Park Conference Centre w Serocku i Sienna Training Centre w Warszawie.

 

 

Zobacz więcej o miejscach zajęć: sale szkoleniowe Warszawa, sale konferencyjne Serock

 

Akredytacje i certyfikacje

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Uczestnicy programów szkoleniowych otrzymują stosowne zaświadczenie o ich ukończeniu oraz certyfikat IBD Business School, przy spełnieniu wymogu uczestnictwa w 100% zajęć.

Nasze usługi są także objęte:

 • znakiem jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • certyfikacją International Education Society, rating A (programy z  przywództwa i zarządzania, ZZL, sprzedaży i negocjacji)
 • międzynarodową akredytacją szkół coachingu: NMC, IIC&M, ILM (kursy z coachingu)

 

Kadra

Eksperci, konsultanci, trenerzy i wykładowcy  IBD to wysokiej klasy specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem naukowym i badawczym oraz praktyką w biznesie. Ogółem Szkoła współpracuje z ponad 150-osobową kadrą. Wiedza, bogate doświadczenie praktyczne, umiejętność tworzenia atrakcyjnych projektów edukacyjnych, doradczych i badawczych to cenny intelektualny potencjał IBD, który pozwala oferować organizacjom interdyscyplinarne i spójne programy rozwoju, odpowiadające potrzebom nowoczesnego biznesu i uwzględniające najnowsze światowe tendencje i wzorce.

 

Władze IBD Business School

 • Włodzimierz K. Buśkiewicz – Prezes Zarządu
 • Mira Dziedzic-Hanc – Wiceprezes Zarządu ds. Programowych
 • Elżbieta Chlastawa – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

 

Adresy i kontakt

 • ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, tel. 22 618 85 83 – Biuro Zarządu, siedziba IBD Business School
 • ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, tel. 22 782-78-87 – Green Park Conference Centre
 • ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, tel. 22 820 29 11 – Sienna Training Centre