Coaching systemowy

Coaching systemowy IBD Business School wyróżnia się na rynku usług coachingowych kompleksowym podejściem – partnerem jest zarówno klient (menedżer), jak i cała organizacja. Pozwala na zastosowanie precyzyjnie dobranego modelu coachingu do potrzeb organizacji. Formuła coachingu systemowego opiera się na sprawdzonych metodologiach najlepszych standardów coachingowych: Noble Manhattan Coaching, International Authority for Professional Coaching & Mentoring (IAPCM), International Coach Federation (ICF), International Coaching Community (ICC). Coachowie IBD mają rozległe doświadczenie w pracy z organizacjami biznesowymi z różnych branż.

 

coaching systemowy

 

D o p o b r a n i a: Broszura Coaching Systemowy

Co przede wszystkim wyróżnia coaching systemowy IBD Business School?

Perspektywa badawcza

 • IBD posiada narzędzia do oceny funkcjonowania uczestników coachingu w organizacji. Są to: pomiar wieloźródłowy w modelu oceny 360 stopni oraz badania testami kompetencyjnymi i psychologicznymi.
 • W związku z tym po zakończeniu coachingu mierzone są jego efekty przy wykorzystaniu skoordynowanych ocen coacha, uczestnika coachingu i osoby zamawiającej coaching w organizacji.
 • Godne uwagi jest także to, że narzędzia coachingu systemowego zapewniają możliwość monitorowania własnego rozwoju zawodowego coacha i oceny jego stylu pracy.

Kompleksowość podejścia

 • Synchronizacja procesu zarówno z organizacją, jak i z klientem.
 • Dobór adekwatnej metody pracy (executive coaching, team coaching, sales coaching).
 • Włączanie coachingu w szeroki kontekst działań rozwojowych realizowanych w IBD (projekty badawcze, doradcze i szkoleniowe).
 • Możliwość wspierania procesu coachingowego (blended learning, ukierunkowane publikacje itp.).
 • Doświadczenie w dużych projektach coachingowych realizowanych równolegle na terenie całego kraju.

Superwizja

 • Własny system superwizji dla coachów IBD
 • Możliwość superwizji dla coachów w organizacjach, które są klientami IBD
 • Superwizja coachingu sprzedażowego na stanowisku pracy

Przejrzyste zasady

 • Transparentne i bezpieczne systemy raportowania i poufności danych
 • Spójny zespół coachów, stosujących te same narzędzia i modele wiedzowe
 • Kodeks etyczny, który uwzględnia zarówno aksjologię biznesu, jak i potrzeby uczestników coachingu

Korzyści z zastosowania coachingu systemowego

 • Niewątpliwie rozwija zasoby klienta – przy wsparciu coacha są realizowane cele wskazane zarówno przez uczestnika coachingu, jak i organizację.
 • Pozwala na implementację efektów coachingu w szerokim zakresie. Uwzględnia ona uwarunkowania kultury organizacyjnej, specyfiki zespołu i oczekiwania przełożonych, a także strategii czy planowanych zmian.
 • Zakłada również indywidualne dopasowanie rozwiązań i metod coachingowych do potrzeb klienta oraz całej organizacji (executive coaching, team coaching, sales coaching).
 • W wymierny sposób podnosi efektywność menedżera w perspektywie indywidualnej i organizacyjnej.
 • Umożliwia pomiar procesu coachingowego na poszczególnych etapach (w fazie diagnozy, podczas coachingu, jak i po zakończeniu procesu).

Oferta szkoleniowa IBD Business School