Mira Dziedzic-Hanc

Mira Dziedzic-Hanc
Wiceprezes Zarządu
ds. Programowych

Szkolenia i kursy dla biznesu

Nasze szkolenia  i kursy od lat cieszą się uznaniem zarówno osób prywatnych, uczestniczących w szkoleniach otwartych,  jak i klientów zamawiających szkolenia zamknięte dla swoich pracowników.

Nowością w ofercie IBD jest konkurs stypendialny, adresowany do absolwentów naszych szkoleń i słuchaczy programów MBA.

Co nas wyróżnia?

  • Wieloletnie doświadczenie – od 1990 roku – w kształceniu kadr, unikatowe autorskie programy, profesjonalizm trenerów i wykładowców, blisko 225 tys. absolwentów. To czyni z IBD najlepszą szkołę biznesu w Polsce.
  • Praktyczne podejście w opracowywaniu programów kształcenia, z akcentem na mierzalne kompetencje i rozwój uczestników szkoleń i kursów.
  • Innowacyjna metodyka, która podnosi atrakcyjność szkoleń i  przyczynia się do szybszego rozwoju pożądanych kompetencji uczestników zajęć. Klienci zamawiający szkolenia zamknięte wybierają formy pracy dopasowane do własnych potrzeb spośród różnych form warsztatów,  treningów w miejscu pracy, coachingu, jak też  webinariów, wirtualnych klas, e-learningu czy blended learningu.
  • Nasza oferta szkoleniowa jest kompleksowa i obejmuje: szkolenia i kursy otwarte, w tym szkolenia menedżerskie, szkolenia z przywództwa, szkolenia z zzl, szkolenia ze sprzedaży i marketingu, szkolenia z finansów i corporate governance, szkolenia dla trenerów, kursy dla coachów z międzynarodową certyfikacją, a także szkolenia zamknięte dla firm.