Mira Dziedzic-Hanc
Wiceprezes Zarządu
ds. Programowych

Szkolenia  i kursy organizowane przez IBD Business School od lat cieszą się uznaniem zarówno osób prywatnych, uczestniczących w szkoleniach otwartych , jak i klientów zamawiających szkolenia zamknięte dla swoich pracowników. Nowością w ofercie IBD jest konkurs stypendialny, adresowany do absolwentów naszych szkoleń i słuchaczy programów MBA.

Wieloletnie doświadczenie – od 1990 roku – w kształceniu kadr, unikatowe autorskie programy, profesjonalizm trenerów i wykładowców, blisko 225 tys. absolwentów – to czyni z IBD najlepszą szkołę biznesu w Polsce. Szczególną uwagę w naszej działalności zwracamy na innowacyjną metodykę, która podnosi atrakcyjność szkoleń, jak i  przyczynia się do szybszego rozwoju pożądanych kompetencji uczestników zajęć. Nasi klienci wybierają formy pracy dopasowane do własnych potrzeb spośród różnych form warsztatów,  treningów w miejscu pracy, coachingu, jak też  webinariów, wirtualnych klas, e-learningu czy blended learningu.

Szkolenia biznesowe IBD Business School

Programy rozwojowe oferowane przez IBD Business School obejmują: szkolenia otwarte, w tym szkolenia menedżerskie, szkolenia z przywództwa, szkolenia z zzl, szkolenia ze sprzedaży i marketingu, szkolenia z finansów i corporate governance, szkolenia dla trenerów, kursy dla coachów z międzynarodową certyfikacją, a także szkolenia zamknięte dla firm.

Szkolenia są realizowane wg nowoczesnej interaktywnej metodyki, łączącej tradycyjną naukę w sali szkoleniowej z kształceniem zdalnym. Metodyka stosowana w IBD Business School zakłada aktywne zaangażowanie uczestników podczas całego procesu szkolenia. Wykorzystywane są także testy badające wiedzę i kompetencje na początku szkolenia i po jego zakończeniu.