Szkolenia i kursy dla biznesu

Szkolenia i kursy dla biznesu, organizowane przez IBD Business School, od lat cieszą się uznaniem zarówno osób prywatnych, uczestniczących w szkoleniach otwartych,  jak i klientów zamawiających szkolenia zamknięte dla swoich pracowników.

Co wyróżnia szkolenia i kursy dla biznesu organizowane przez IBD Business School?

Mira Dziedzic-Hanc (na zdj.), Wiceprezes ds. Programowych w  IBD Business School tak określa główne atuty naszej Szkoły:

Szkolenia i kursy w IBD Business School

  • Wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń i kursów – od 1990 roku!
  • Unikatowe autorskie programy, profesjonalizm trenerów i wykładowców, blisko 225 tys. absolwentów.
  • Praktyczne podejście w opracowywaniu programów kształcenia, z akcentem na mierzalne kompetencje i rozwój uczestników szkoleń i kursów.
  • Innowacyjna metodyka, która podnosi atrakcyjność szkoleń i  przyczynia się do szybszego rozwoju pożądanych kompetencji uczestników zajęć.
  • Klienci zamawiający szkolenia zamknięte wybierają formy pracy dopasowane do własnych potrzeb spośród różnych rodzajów warsztatów,  treningów w miejscu pracy, coachingu, jak też  webinariów, wirtualnych klas, e-learningu czy blended learningu.
  • Nasza oferta szkoleniowa obejmuje: certyfikowane szkolenia i kursy dla biznesu otwarte i szkolenia w ramach projektów zamkniętych dla firm.

IBD Business School od kilkudziesięciu lat projektuje, opracowuje pod względem programowym i metodycznym oraz organizuje – w formule stacjonarnej i zdalnej – szkolenia otwarte i zamknięte dla biznesu. Uczestniczą w nich zarówno osoby prywatne, na podstawie indywidualnych zgłoszeń, jak i pracownicy firm, delegowani przez swoich pracodawców. Oferowane szkolenia dla biznesu to z reguły zaawansowane programy rozwojowe. Składają się z kilku sesji (modułów czy zjazdów). Ich celem jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji uczestników lub nabycie przez nich nowych kompetencji czy specjalności, np. asesora, coacha, haerowca, trenera biznesu.

Szkolenia i kursy dla biznesu – cenna nauka dla menedżerów

W ofercie szkoleniowej IBD Business School dominują certyfikowane szkolenia i kursy dla menedżerów. Dlaczego? Uważamy, że menedżer, jeśli ma pełnić swoją rolę w sposób odpowiedzialny, skuteczny i zapewniający osiąganie wyznaczonych rezultatów (przez pracodawcę lub przez siebie samego), musi systematycznie się dokształcać. Inaczej bowiem szybko wpadnie w rutynę, samozadowolenie. I z czasem będzie ciężarem dla firmy i niezbyt (lub wcale) pomocny dla swoich podwładnych.

Wiedza, praktyka, autorefleksja

Szkolenia menedżerskie mają niewątpliwie jeden niezwykle ważny cel, w odróżnieniu od szkoleń  specjalistycznych. Jeśli są dobrze przygotowane, to powinny przede wszystkim zmuszać menedżera do autorefleksji, do uczciwej analizy swojej praktycznej wiedzy w odniesieniu do wymagań na konkretnym stanowisku, które zajmuje. A te z natury rzeczy nie są constans – zmieniają się wraz z rozwojem organizacji. Nie mówiąc już o nowych wymaganiach w przypadku zmiany pracy. To jest przede wszystkim główna determinanta w kształceniu ustawicznym menedżera. Praktyka codziennego menedżerowania najlepiej pokazuje, gdzie jesteśmy dobrzy, gdzie nie do zastąpienia, a gdzie tkwimy we wczoraj. I najwyższa pora, by to zmienić, podejmując decyzję o dokształceniu czy nabyciu nowych kwalifikacji.

Rozwój kompetencji menedżerskich

Z reguły menedżer, z jednej strony, odpowiada za dobrą współpracę podległego mu zespołu ludzi. Dobrą, tzn. taką, która każdemu pracownikowi zapewnia odpowiednie warunki do pracy, satysfakcję z niej i swobodę w działaniu. Chodzi bowiem o to, aby było miejsce na twórcze podejście i nie było miejsca na schematyzm, zbędne procedury czy brak decyzji we właściwym czasie. Z drugiej zaś strony, menedżer odpowiada przed kierownictwem za realizację ustalonych celów, wskaźników itp.

Te dwie strony pracy menedżera implikują zakres wymaganych kompetencji – od specjalistycznych, jak np. przynajmniej podstawowa znajomość finansów, do typowo menedżerskich. Obejmują one komunikację, przywództwo, zarządzanie zespołem, w tym w trakcie zmiany, czy motywowanie i rozwijanie pracowników. Zatem dobór szkoleń (kursów) powinien być przemyślany i celowy. Bo w kształceniu menedżera nie chodzi o samo gromadzenie zaświadczeń, dyplomów czy certyfikatów ukończonych kursów czy studiów. Każde ukończone szkolenie powinno zapełniać ewidentną lukę czy też być podstawą dalszego kształcenia, np. w przypadku zaplanowanych zmian w karierze zawodowej.

Prowadzący szkolenia i kursy dla biznesu

IBD Business School przykłada ogromną wagę do starannego doboru prowadzących. Wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń i kursów pokazuje, że trenerzy biznesu to – obok programu szkolenia, kursu czy warsztatów – najistotniejsze ogniwo w całym procesie szkoleniowym. Kadrę wykładowców, trenerów i konsultantów IBD tworzy ponad 150-osobowe grono cenionych specjalistów. Charakteryzuje ich udokumentowana praktyka w biznesie w różnych branżach, zarówno w firmach lokalnych, jak i działających na rynku globalnym. Wielu spośród nich ma w swoich biografiach zawodowych lata pracy w ośrodkach akademickich i może się poszczycić uznanym dorobkiem naukowym i badawczym.

Przy doborze trenerów szczególny akcent kładziemy na ich umiejętności dydaktyczne i pracy z grupą. Ważne jest dla nas, aby potrafili oni nauczyć uczestników stosowania nabywanej wiedzy w codziennej praktyce, weryfikowania jej na swoim stanowisku. Podkreślamy także ważność kształcenia u uczestników umiejętności krytycznej analizy danych i zdarzeń, inspirowania ich do twórczego sięgania po nietypowe, innowacyjne rozwiązania.

Szkolenia i kursy dla biznesu

Lista w podziale na obszary tematyczne

Przywództwo i Zarządzanie

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Marketing i Sprzedaż

Finanse i Ład Korporacyjny

Szkoła Coachingu IBD-NMC

Szkoła Trenerów Biznesu IBD

 

Zobacz także: pełny kalendarz szkoleń