Polecamy: „Podstawy rachunkowości – od teorii do praktyki”

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazało się zmienione i uaktualnione VI już wydanie cenionej książki „Podstawy rachunkowości – od teorii do praktyki” pod redakcją Piotra Szczypa. Wśród autorów publikacji jest Jarosław Wedler, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Politechnice Bydgoskiej, a także wykładowca i trener współpracujący z IBD Business School.

Podstawy rachunkowości - obraz Megan Rexazin z Pixabay

(obraz: Megan Rexazin z Pixabay)

Książka „Podstawy rachunkowości – od teorii do praktyki”  jest adresowana do tych wszystkich, którzy chcą usystematyzować i zgłębić zagadnienia z rachunkowości

Podręcznik składa się z 16 rozdziałów. Jak podkreśla wydawca, w każdym podstawowe treści teoretyczne są uzupełnione praktycznymi zadaniami i przykładami. Taka konstrukcja pozwala czytelnikowi nabyć praktyczną wiedzę m.in. z takich zagadnień, jak:

  • rozróżnianie przepisów prawa i standardów rachunkowości,
  • rozumienie terminologii księgowej,
  • właściwe klasyfikowanie składników majątku i źródeł finansowania jednostek gospodarczych oraz przychodów, kosztów i pojęć bliskoznacznych,
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych i określanie ich wpływu na bilans i rachunek zysków i strat,
  • ustalanie wyniku finansowego oraz przeprowadzanie wyceny w systemie rachunkowości,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego czy klasyfikowanie podatków i parapodatków (więcej).

Polecamy z pełnym przekonaniem wszystkim osobom, które chcą usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z systemu rachunkowości, obowiązującego polskie firmy. Książka jest do nabycia m.in. na stronie wydawnictwa CeDeWu.

Zapraszamy także na najbliższe edycje szkoleń z finansów dla niefinansistów:

Szczegółowe informacje:

szkoleniaotwarte@ibd.pl, tel. 695 330 033, 695 119 911

 

Powrót...