Czas trwania 24 godz., 3 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
21.06.2024 - 23.06.2024 On-line 2000 PLN
23.08.2024 - 25.08.2024 On-line 2000 PLN
18.10.2024 - 20.10.2024 On-line 2000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Finanse dla niefinansistów

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Finansowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem stanowią fundament efektywności procesów decyzyjnych podmiotów gospodarczych. Wszystkie decyzje i procesy mają mniej lub bardziej istotny wpływ na finanse przedsiębiorstw – podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości finansowej menedżerów i pracowników przekłada się wprost na możliwość optymalizacji procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, efektywnego planowania, skutecznej realizacji projektów inwestycyjnych, a przede wszystkim maksymalizacji wyniku finansowego.

Szkolenie „Finanse dla niefinansistów” jest adresowane do wszystkich osób, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa.

Cele seminarium

 • Przekonanie uczestników o znaczeniu planowania dla długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości przeprowadzania różnego rodzaju analiz, w tym w szczególności analizy wskaźnikowej.
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka oraz mechanizmami niwelowania ich wpływu na działalność gospodarczą.
 • Nabycie umiejętności analizy opłacalności i zarządzania efektywnością projektów inwestycyjnych.

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Kompleksowe planowanie rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej.
 • Monitoring podejmowanych działań, analiza odchyleń od planów, podejmowania doraźnych działań podnoszących efektywność prowadzonej działalności.
 • Ograniczanie ryzyka występującego przy realizacji projektów inwestycyjnych.
 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia.
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania.
 • Zrozumienie wpływu planowania na kompleksowy rozwój przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej.
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem.
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży.
 • Nabycie umiejętności oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

 

Tematyka

 • Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych.
 • Analiza rentowności, płynności i sprawności działania przedsiębiorstwa.
 • Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa.
 • Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych.

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku.

Słowa kluczowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, analiza wskaźnikowa, rentowność, płynność, efektywności działania, zadłużenie, opłacalność projektów inwestycyjnych.

Zobacz także:

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Ocena projektów inwestycyjnych

Akademia Finansów dla Menedżerów

 

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Terminy

21-23.06.2024, On-line

23-25.08.2024, On-line

18-20.10.2024, On-line

Warunki udziału

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Cena szkolenia:* 2000 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch, serwis kawowy).

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Niniejszym zaświadczam, że miałem przyjemność uczestniczyć w zdalnej edycji szkolenia otwartego Finanse dla niefinansistów, poziom I, poprzez platformę Microsoft Teams. Całe szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Szkolenie prowadził Jarosław B. Wedler, który miał bardzo duże doświadczenie i wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania. Otrzymane materiały pozwalają mi na pogłębienie wiedzy. Z pewnością polecam szkolenia w IBD Business School.
Artur Harmata Prezes Zarządu Szpital Specjalistyczny ORTOVITA
Niniejszym potwierdzam, że wziąłem udział w szkoleniu "Finanse dla niefinansisów", poziom 1, zorganizowanym przez IBD Business School. Zakres tematyczny oraz sposób przeprowadzania oceniam bardzo dobrze. Zwłaszcza możliwość zadawania pytań w trakcie omawiania tematów oraz wymiana zdań i opinii pozwoliła mi w pełni osiągnąć to, czego oczekiwałem po szkoleniu. Otrzymane materiały pozwalają mi na pogłębienie wiedzy i możliwość rozstrzygnięcia wątpliwości.
Grzegorz Jeżewski Pollena Ostrzeszów
Niniejszym zaświadczam, że brałam udział w szkoleniu Finanse dla niefinansistów, poziom 1, zorganizowanym przez IBD Business School. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone w sposób w pełni profesjonalny. Wiedza i informacje uzyskanie na szkoleniu pokrywały się z moimi oczekiwaniami, przekazane były w sposób zrozumiały i dostępny odbiorcy. Jakość materiałów i możliwość dialogu dawały uczestnikom szkolenia możliwość uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez nich pytania i podnoszone wątpliwości.
Anna Hryciuk-Nguyen Tan-Viet
Niniejszym zaświadczam, że brałem udział w szkoleniu "Finanse dla niefinansistów" cz. 1), organizowanym przez IBD Business School. Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała się z ofertą, a zajęcia były przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorców. Grupa składająca się z kilku uczestników dawała możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami w nawiązaniu do omawianego materiału.
Rafał Perekińczuk Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA
Niniejszym zaświadczam, że brałem udział w szkoleniu Finanse dla niefinansistów - poziom I, zorganizowanym przez IBD Business School. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone w sposób w pełni profesjonalny. Wiedza informacje uzyskane na szkoleniu pokrywały się z moimi oczekiwaniami, przekazane były w sposób zrozumiały i dostępny dla odbiorcy. Jakość materiałów i możliwość dialogu dawały uczestnikom szkolenia możliwość uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez nich pytania i podnoszone wątpliwości.
Dariusz Wielechowski Zastępca Dyrektora Produkcji da. Kooperacji Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA
Niniejszym zaświadczam, że brałam udział w szkoleniu Finanse dla niefinansistów cz. 1, organizowanym przez IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu). Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała się z ofertą Instytutu, szkolenie było przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorcy.
Barbara Hernas Litera PR
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadząca zajęcia dr Aneta Hryckiewicz wykazała się szeroką wiedzą w obszarze finansów oraz profesjonalnym prowadzeniem zajęć.
Tomasz Czerny Dyrektor ds. Marketingu Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów
Zajęcia miały charakter praktyczny, warsztatowy, tak jak tego oczekiwaliśmy. Przykłady obrazowały merytoryczne treści, doskonale trafiały do odbiorców i ułatwiały im zrozumienie materiału.
Piotr Flaun Zastępca Dyrektora ds. finansowowo-księgowych Transpost SA
Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i przystępnie dla każdego. Podejmowane tematy były jasno objaśniane, a zajęcia odbywały się w miłej atmosferze. Mogę zapewnić, że Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) jest profesjonalną placówką szkoleniową, której usługi mogę zarekomendować.
Monika Fostiak Senior Manager Special Projects MTV Network Polska Sp. z o.o.
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposob profesjonalny. Trener prowadzący szkolenie Arkadiusz Kustra został oceniony jako osoba kompetentna, potrafiąca przekazać swoją wiedzę słuchaczom i udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.
Katarzyna Bereśniewicz Kierownik ds. Personalnych Rosti (Polska) Sp. z o.o.