Szkolenia otwarte. Oferta IBD na II półrocze 2017

IBD Business School oferuje programy MBA oraz szkolenia otwarte w następujących dziedzinach wiedzy biznesowej: strategia i zarządzanie, przywództwo, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing i sprzedaż, finanse i ład korporacyjny, coaching, a także szkolenia dla trenerów.

W lipcu są planowane kolejne edycje szkoleń:

Rising Leaders Program (RLP) – Program dla nowych menedżerów

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Ocena projektów inwestycyjnych

Coaching Fundamentals Certificate (CFC)

 

 

Polecamy z pełnym przekonaniem! Są to programy, które cieszą się wysoką oceną uczestników, a część teoretyczna jest ograniczona do niezbędnego minimum. Wychodzimy bowiem z założenia, że ze względu na powszechną dostępność wiedzy, należy się podczas zajęć koncentrować na praktycznym jej zastosowaniu i na rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Chodzi o to, by jak najlepiej wykorzystać czas szkolenia i móc z prowadzącymi wyjaśnić te kwestie, które sprawiają najwięcej problemów lub są nowe, lub którymi po prostu się interesujemy.

Zachęcamy także do kontaktu z naszym działem szkoleń otwartych: (22) 768 20 22 lub 695 330 033, e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Powrót...