Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)
Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre

Terminy i lokalizacje: 03.04.2017 - 09.05.2017, Warszawa
03.04.2017 - 09.05.2017, Poznań
03.04.2017 - 09.05.2017, Gdańsk
24.04.2017 - 23.05.2017, Katowice
24.04.2017 - 23.05.2017, Kraków
08.05.2017 - 06.06.2017, Wrocław
05.06.2017 - 04.07.2017, Warszawa
05.06.2017 - 04.07.2017, Poznań
05.06.2017 - 04.07.2017, Gdańsk
19.06.2017 - 18.07.2017, Wrocław
26.06.2017 - 25.07.2017, Katowice
26.06.2017 - 25.07.2017, Kraków
Czas trwania: 48 godz., 6 dni
Opis sesji: 3 sesje
Cena - zw. z VAT: 4800 PLN

Program szkolenia „Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre” – jedyna taka propozycja na rynku – jest oparty na najnowszych badaniach nad systemami AC prowadzonymi w USA i Europie oraz na własnych doświadczeniach IBD Business School w konstruowaniu i prowadzeniu sesji AC/DC.

Metodyka szkolenia i jego główne założenia programowe są w pełni zgodne z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” (2008).

Dyrektor Programowy: dr Anna Bugalska

 

 

Struktura programu

 

Cele szkolenia

 • Poznanie całościowej metodologii Assessment Centre/ Development Centre: diagnoza, określenie badanych kompetencji, tworzenie modeli kompetencyjnych
 • Nabycie umiejętności z zakresu przygotowania sesji AC/DC: opracowanie zadań i skali ocen, logistyka sesji
 • Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania sesji: podawanie instrukcji, prowadzenie ewidencji
 • Nauczenie się efektywnego pełnienia roli asesora – rozwój kompetencji asesorskich
 • Nabycie takich umiejętności, jak: udzielanie informacji zwrotnych, analiza i ocena sesji AC/DC (klasyfikacja informacji z ewidencji, dyskusja asesorów), raportowanie sesji

Grupa docelowa

 • Menedżerowie HR
 • Specjaliści działów HR, odpowiadający za selekcję i rekrutację
 • Osoby zarządzające zespołami
 • Asesorzy AC/DC
 • Osoby pragnące nabyć kwalifikacje asesorskie

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Poznanie metod AC i DC jako skutecznych narzędzi oceny pracowników i budowania ich indywidualnych ścieżek rozwoju
 • Podniesienie efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Nabycie kwalifikacji, pozwalających na odpowiedzialną rekrutację, selekcję i rozwój pracowników

Tematyka

 • Sesja I. Zasady realizacji projektu Assessment/ Develoment Center. Kompetencje jako podstawa skuteczności oceny.
 • Sesja II. Kryteria sukcesu w budowaniu Assement/ Development Center: narzędzia, rola asesora, logistyka sesji.
 • Sesja III. Rozwój kompetencji asesorskich: integracja wyników, tworzenie raportów, feedback.

 

D o  p o b r a n i a: Broszura Certified Assessor for Assessment & Development Centre

Polecamy lekturę:

1. Wytyczne i reguły etyczne The International Congress on Assessment Center Methods

2. Trudna sztuka assessmentu

Słowa kluczowe: assessment centre, assessment center, development centre, development center, asesor, modele kompetencyjne, kompetencje, pomiar kompetencji, obserwacja, audyt personalny.

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, symulacja działań asesorskich.

 

dr Anna Bugalska

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Jest cenionym ekspertem HR, trenerem, coachem.>>

Włodzimierz K. Buśkiewicz

Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie zarządcze zdobył pracując między innymi jako dyrektor generalny Instytutu Rozwoju Biznesu...>>

Jolanta Hanc

Z wykształcenia polonistka, absolwentka podyplomowych studiów: Zarządzanie i Marketing na SGH oraz Profesjonalny Trener Biznesu w Akademii Koźmińskiego i Instytucie Rozwoju Biznesu (obecnie: IBD Business School), certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, mediator, asesor sesji AC/DC...>>

Małgorzata Kimowicz

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener NLP, Certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, mediator, coach, asesor AC/DC/DLC. Menedżer, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem...>>

Magdalena Olechnowicz

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1997). Obecnie senior trener i konsultant w IBD Business School, wcześniej w latach 2006-2007 - dyrektor programowy w obszarze Zarządzanie i Marketing oraz dyrektor ds. marketingu...>>

 

 

TERMINY EDYCJI:*

Warszawa

03-04.04.2017 sesja I
24-25.04.2017 sesja II
08-09.05.2017 sesja III

  

   05-06.06.2017 sesja I
   19-20.06.2017 sesja II
   03-04.07.2017 sesja III

 

Gdańsk

03-04.04.2017 sesja I
24-25.04.2017 sesja II
08-09.05.2017 sesja III

  

   05-06.06.2017 sesja I
   19-20.06.2017 sesja II
   03-04.07.2017 sesja III

 

Wrocław

08-09.05.2017 sesja I
22-23.05.2017 sesja II
05-06.06.2017 sesja III

  

   19-20.06.2017 sesja I
   03-04.07.2017 sesja II
   17-18.07.2017 sesja III

 

Katowice

24-25.04.2017 sesja I
08-09.05.2017 sesja II
22-23.05.2017 sesja III

  

   26-27.06.2017 sesja I
   10-11.07.2017 sesja II
   24-25.07.2017 sesja III

 

Poznań

03-04.04.2017 sesja I
24-25.04.2017 sesja II
08-09.05.2017 sesja III

  

   05-06.06.2017 sesja I
   19-20.06.2017 sesja II
   03-04.07.2017 sesja III

 

Kraków

24-25.04.2017 sesja I
08-09.05.2017 sesja II
22-23.05.2017 sesja III

  

   26-27.06.2017 sesja I
   10-11.07.2017 sesja II
   24-25.07.2017 sesja III

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Cena szkolenia**: 4800 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch, przerwy kawowe).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 5200 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Green Park Conference Centre w Serocku, Sienna Training Centre w Warszawie, a także Gdańsk, Wrocław, Katwice, Poznań i Kraków

 

* Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od IBD Business School.

** IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Certified Assessor for Assessment & Development Centre CAADC

WYBRANE REFERENCJE

Jeżeli ktoś chce zdobyć kompetencje do bycia Certyfikowanym Asesorem Assessment & Development Centre, to zachęcam do skorzystania z oferty szkoleniowej IDB Business School.
W ubiegłym roku wzięłam udział w takim szkoleniu i mogę stwierdzić, że było ono przeprowadzone przez profesjonalną kadrę szkoleniową posiadającą wysokie kwalifikacje co przełożyło się na poziom merytoryczny zajęć. Rzetelnie przygotowane treści materiałów edukacyjnych wspierały przyswojenie wiedzy teoretycznej, która na bieżąco była testowana w ćwiczeniach praktycznych. Dla mnie ćwiczenia te były bardzo cenne, ponieważ pozwalały zdobyć realne umiejętności do pracy asesora a oprócz tego dyskusje, pytania i wymiana doświadczeń uczestników, stanowiły dla mnie dodatkową wartość dodaną tych zajęć.
Wszystkim zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji Asesora Assessment & Development Centre, szczerze polecam wykorzystanie do tego celu, oferty szkoleniowej IDB Business School.

Aldona Boguś
Psycholog, doradca zawodowy, coach

 

Szkolenie [Certified Assesor for Assessment and Development Centre] spełniło moje wszelkie oczekiwania, m. in. bardzo ciekawie dobrane treści merytoryczne, idealne proporcje między teoria i praktyką, dużo ćwiczeń, dyskusji, pytań, wymiany myśli i doświadczeń. Ale przede wszystkim prowadzący - specjaliści chętnie dzielący się swoją wiedzą i przykładami ze swoich bogatych doświadczeń zawodowych, które "urealniły" tematykę poznawaną na sali szkoleniowej. [...] Doceniam umiejętność stworzenia atmosfery sprzyjającej wchłanianiu wiedzy i sprawiającej, że szkolenie to nie pozostawało w mojej pamięci tylko jako "szkolenie", ale także jako spotkanie z ciekawymi ludźmi, stymulacja i inspiracja do dalszego rozwoju z zakresu tematyki assessment and development centre.

Magdalena Bis
Psycholog, doradca zawodowy, trener
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Rekomenduję IBD Business School jako profesjonalną, godną polecenia firmę oferującą usługi szkoleniowe. Miałam okazję uczestniczyć w zajęciach Assessment i Development Center. Zajęcia przeprowadzone były w profesjonalny sposób. Prowadzone były przez Trenerów z dużym doświadczeniem, którzy posiadali obszerną wiedzę.

Trudne zagadnienia przedstawione były w sposób jasny i klarowny, a wszelkie wątpliwości na bieżąco wyjaśniane. Trenerzy udzielali rzetelnych odpowiedzi oraz przytaczali przykłady z własnych doświadczeń. Zajęcia prowadzone były w sposób aktywny, co umożliwiało bieżące utrwalanie zdobytej wiedzy oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.

Małgorzata Dubowicz
Konsultant
People Sp. z o.o.

People Sp. z o.o.


W okresie od 29 września do 28 października 2014 roku uczestniczyła w szkoleniu "Certified Assessor for Assessment & Development Centre", które zostało zorganizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, dziś kontynuujący działalność pod nazwą IBD Business School.

Z przyjemnością mogę stwierdzić, że zarówno strona organizacyjna, jak i samo prowadzenie szkolenia pozostały bez zarzutu. Program szkoleniowy zawierał w sobie doskonałą proporcję pomiędzy solidną dawką wiedzy merytorycznej a możliwością jej wykorzystania w praktyce. Tym samym rekomenduję szkolenie jako wartościowe, zaś organizatora polecam jako rzetelnego i zaangażowanego partnera szkoleniowego.

Katarzyna Piwowar
Specjalista ds. HR
CRAFTS Agencja Pracy Tymczasowej

CRAFTS Agencja Pracy Tymczasowej

 

Wysoki merytoryczny poziom sesji, solidnie przygotowane materiały, doświadczeni trenerzy, a także networking między uczestnikami, sprawiają, że zaimplementowanie narzędzi AC/DC nastąpi w Państwa przypadku bardzo szybko po zakończeniu programu szkoleniowego.

Agnieszka Samborska-Szczepanik
Manager ds. rekrutacji
Sephora Polska

Sephora Polska

 

W marcu 2011 roku mieliśmy przyjemność brać udział w trzech 2-dniowych sesjach szkoleniowych prowadzonych w systemie otwartym: „Assessment Centre / Development Centre jako skuteczna metoda oceny personelu” organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Szkolenie poparte było ogromną wiedzą merytoryczną, a głównie składało się z ćwiczeń praktycznych, gdzie każdy z uczestników nabywał umiejętności potrzebne do pracy asesora w trakcie sesji AC/DC.

Agata Pasek, Piotr Rybiński, Krzysztof Urbański
Zespól Trenerów FM Banku

Zelmer

 

Udział w szkoleniu Assessment Centre/ Development Centre spełnił moje oczekiwania zarówno pod względem wysokiego poziomu merytorycznego zajęć i ich organizacji, a także profesjonalizmu wykladowców.

Bożena Szałaj
Koordynator ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Danfoss LPM Sp. o.o.

Zelmer

 

Z pełną odpowiedzialnością polecam usługi Instytutu Rozwoju Biznesu. Udział w szkoleniu AC/DC spełnił moje oczekiwania pod względem wysokiego poziomu merytorycznego zajęć, ich organizacji i profesjonalizmu wykładowców.

Agnieszka Błaszczyk
HR Manager
DHL

ZelmerZobacz także opinie klientów o projektach doradczych z obszaru HR

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Program szczegółowy

SESJA I. Zasady realizacji projektu Assessment/ Develoment Centre. Kompetencje jako podstawa skuteczności oceny

 1. Assessment/ Development Centre - w jakich celach stosować tę metodę, w jakich obszarach HR się sprawdza?
 2. Zasady projektów AC/ DC
 3. Podobieństwa i różnice między AC i DC.
 4. Kompetencje, których nie można mierzyć w DC.
 5. Model kompetencyjny jako podstawa efektywnych ośrodków oceny i rozwoju.
 6. Właściwości kompetencji i ich związek ze zmiennymi psychologicznymi.
 7. Metodologia budowy modeli i tworzenia kompetencji.
 8. Przygotowanie opisów kompetencji na poziomach i zachowaniach.
 9. Zastosowanie wiedzy o tworzeniu kompetencji w case study - wybór kompetencji i przygotowanie arkuszy obserwacyjnych do AC/DC dla konkretnego stanowiska.
 10. Kryteria doboru testów i standardy użytkowników testów
 11. Rola analizy stanowiska pracy, profil stanowiska

 

SESJA II. Kryteria sukcesu w budowaniu Assessment/ Development Centre: narzędzia, rola asesora, logistyka sesji

 1. Osoby biorące udział w projekcie, ich zadania
 2. Rola asesora i zasady prowadzenia obserwacji
 3. Błędy w ocenie
 4. Rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w trakcie sesji
 5. Omówienie najistotniejszych aspektów międzynarodowych wytycznych
 6. Założenia wywiadu kompetencyjnego, budowa pytań, prowadzenie wywiadu
 7. Rodzaje testów: PTP, dla biznesu
 8. Logistyka sesji: harmonogramy, sprawy organizacyjne istotne w trakcie sesji

 

SESJA III. Rozwój kompetencji asesorskich: integracja wyników, tworzenie raportów, feedback

 1. Symulacja fragmentu sesji
 2. Weryfikacja poprawności ćwiczeń
 3. Rozwój kompetencji obserwacji
 4. Generowanie ocen i integracja wyników
 5. Zakres raportu po ocenie, różnice w raportach po sesjach AC i DC
 6. Tworzenie raportu
 7. Określanie propozycji rozwojowych
 8. Informacja zwrotna po sesji AC/DC – zasady
 9. Udzielanie informacji zwrotnej
 10. Prowadzenie rozmów rozwojowych
 11. Skuteczność sesji AC/DC i czynniki wpływające na jego efektywność z uwzględnieniem międzynarodowych wytycznych


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).