Ocena projektów inwestycyjnych

Terminy i lokalizacje: 20.03.2017 - 21.03.2017, Wrocław
03.04.2017 - 04.04.2017, Gdańsk
03.04.2017 - 04.04.2017, Warszawa
24.04.2017 - 25.04.2017, Katowice
08.05.2017 - 09.05.2017, Warszawa
22.05.2017 - 23.05.2017, Kraków
Czas trwania: 16 godz., 2 dni
Opis sesji: 1 sesja
Cena - zw. z VAT: 1550 PLN

Program systematyzuje wiedzę z zakresu kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych i analizy ryzyka inwestycji oraz z zakresu motywacji wyboru metody oceny projektów inwestycyjnych.

Adresatami programu są wszyscy ci, którzy opracowują, wdrażają lub odpowiadają za realizację projektów inwestycyjnych.
 

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu finansowej oceny racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

 

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej projektów inwestycyjnych
 • Specjaliści analizujący wnioski kredytowe
 • Pracownicy firm inwestycyjnych i doradczych
 • Prywatni inwestorzy
 • Osoby z departamentów odpowiedzialnych za inwestycje i finansowanie
 • Właściciele
 • Kierownicy projektów
 • Dyrektorzy finansowi

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zdobycie wiedzy z zakresu kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych i o analizie ryzyka inwestycji
 • Poszerzenie wiedzy o motywacji wyboru metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Poznanie szczegółowych założeń modeli FCFF, FCFE, EVA, APV
 • Nabycie umiejętności kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobóru stóp dyskontowych

 

Tematyka

 • Ocena finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych a ocena finansowej wykonalności inwestycji
 • Klasyfikacja inwestycji
 • Przegląd metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych
 • Koncepcja zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu
 • Zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji
 • Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV
 • Zasady kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych
 • Różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich - analizy przypadków
 • Analiza ryzyka inwestycji
 • Elementy wyceny opcji realnych w projektach inwestycyjnych - koncepcja drzew decyzyjnych

 

Słowa kluczowe: metody oceny projektów, projekt, wycena, finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, techniki oceny projektów w praktyce, projekty inwestycyjne

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

 

 

Paweł Mielcarz

Pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, doktor nauk ekonomicznych.  Współpracuje z firmami konsultingowymi, szkoleniowymi i instytucjami sektora finansów publicznych. Od kilku lat prowadzi szkolenia w IBD Business School >>.

 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Cena szkolenia*: 1.550 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy)

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Sienna Training Centre w Warszawie

Uczestników prosimy o przybycie na zajęcia z laptopem.

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

WYBRANE REFERENCJE

Ocena projektów inwestycyjnych

 

Zajęcia miały charakter praktyczny, warsztatowy, tak jak tego oczekiwaliśmy. Przykłady obrazowały merytoryczne treści, doskonale trafiały do odbiorców i ułatwiały im zrozumienie materiału.

Piotr Flaun
Zastępca Dyrektora ds. finansowowo-księgowych
Transpot SA
 

Transport S.A.

Zarówno od strony organizacyjnej (prowadzący, sala szkoleniowa, rytm szkolenia, środki techniczne, obiad, serwis kawowy, długość przerw itd.), jak i zakres merytoryczny samego szkolenia oraz sposób przeprowadzenia, stały na bardzo wysokim poziomie! A brałem udział, w czasie ostatnich lat, w kilkudziesięciu, różnych szkoleniach.

Kazimierz Zając
General Motors Manufacturing Poland
 

General Motors Manufacturing Poland

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).