Rising Leaders Program (RLP)
Program dla nowych menedżerów

Terminy i lokalizacje: 06.03.2017 - 04.04.2017, Kraków
03.04.2017 - 09.05.2017, Warszawa
03.04.2017 - 09.05.2017, Katowice
15.05.2017 - 20.06.2017, Wrocław
05.06.2017 - 04.07.2017, Warszawa
Czas trwania: 48 godzin, 6 dni
Opis sesji: 3 sesje
Cena - zw. z VAT: 5700 PLN

RISING LEADERS PROGRAM - autorski program dla nowych menedżerów oraz osób przygotowujących się do roli menedżera. Stworzony przez najlepszych ekspertów IBD Business School na podstawie doświadczeń w pracy z nowymi menedżerami i wiedzy o wyzwaniach, przed jakimi stoją.

Program jest oparty na autorskich badaniach kadry menedżerskiej, rzetelnej wiedzy naukowej oraz praktyce w zagranicznych i polskich organizacjach. Polecany dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają przygodę z zarządzaniem oraz  poszukują nowoczesnych i praktycznych programów edukacyjnych, pozwalających nabyć kompetencje menedżerskie i wprowadzić w świat leadershipu.

Dyrektor Programowy: dr Beatricze Andrzejewska

 

 

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś osobą, która zaczyna przygodę z zarządzaniem lub zarządzasz zespołem i wspierasz rozwój pracowników oraz posiadasz doświadczenie do 2-lat w zarządzaniu zespołami, ten program jest dla Ciebie.

 

Zapraszamy:

 • przyszłych menedżerów
 • menedżerów
 • kierowników projektu
 • właścicieli firmy

 

Rozwijane kompetencje

 

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Program ramowy

SESJA I. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU
Jak mówić, żeby inni nas słuchali

 • „POD LUPĄ“ – symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie
 • Dlaczego komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu?  Jak mówić, by inni słuchali – narzędzia komunikacji menedżera 
 • Kluczowe rozmowy menedżera – katalog

 

SESJA II. BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA
Dream team – zbuduj zespół swoich marzeń!

 • „FORMACJA“ – symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie
 • Praca zespołowa - zagadka efektywności w biznesie rozwikłana
 • Jak zbudować I rozwijać zespół – metody, narzędzia 
 • Jak wzmacniać efektywność zespołów w organizacji – potencjał menedżera 

 

SESJA III. EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERA I ZESPOŁU
Fitness menedżera – zwiększ efektywność!

 • „CZAS TO PIENIĄDZ“ – symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie
 • Co kradnie nasz czas? Proaktywność w zarządzaniu czasem     
 • Cele i priorytety – klucz do efektywności
 • Tajemnica GTD Getting Things Done

 

Program rozwojowy dla nowych menedżerów RISING LEADERS PROGRAM obejmuje:

 • 3 sesje grupowe na sali
 • indywidualną diagnozę
 • sesję fedbackową, raport

D o  p o b r a n i a:

 

PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Podczas programu wykorzystane zostaną narzędzia diagnozy kompetencji menedżerskich

Diagnoza baterią testów IBD - test TIC oraz Test Taktyk Wpływu i Ankieta Wartości

 • Rzetelne i wygodne narzędzia indywidualnej diagnozy potencjału menedżera
 • Raport Indywidualny dla każdego uczestnika

Sesja feedbacku indywidualnego zdalnego

 • Indywidualna sesja feedbacku  w oparciu o raport indywidualny

Indywidualny Plan Rozwoju - IPR

 • Na podstawie wyników diagnozy menedżerowie przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju jako wsparcie w dalszym procesie rozwoju

Testy i kwestionariusze

Indywidualna diagnoza w wybranych obszarach kompetencji menedżerskich  - testy i kwestionariusze wraz z omówieniem podczas sesji grupowych.

 

Słowa kluczowe: rozwój menedżera, nowy menedżer, kompetencje menedżerskie, współpraca, komunikacja, umiejętności, plan rozwoju, feedback, cele, priorytety, gra biznesowa, zespół

Metody szkoleniowe

 • Gry szkoleniowe
 • Tematyczne case study
 • Filmy instruktażowe
 • Role play
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenerski i feedback partnerski

 

 

 

dr Beatricze Andrzejewska

Doktor psychologii, doświadczony trener,  konsultant, metodyk oraz autorka wielu programów szkoleniowo-rozwojowych w IBD Business School. Wcześniej pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii...>>

Włodzimierz K. Buśkiewicz

Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie zarządcze zdobył pracując między innymi jako dyrektor generalny Instytutu Rozwoju Biznesu...>>

Katarzyna Konieczna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji (Szkoła Główna Handlowa). Trener, coach, konsultant, a także dziennikarz HRM...>>

Marzena Kostelecka

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) i Gender Studies (Uniwersytet Warszawski), trener, konsultant i coach.>>

Magdalena Olechnowicz

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1997). Obecnie senior trener i konsultant w IBD Business School, wcześniej w latach 2006-2007 - dyrektor programowy w obszarze Zarządzanie i Marketing oraz dyrektor ds. marketingu.>>

Gerard Opiełka

Absolwent Politechniki Śląskiej, praktyk biznesu, trener z wieloletnim doświadczeniem. Od 2009 roku stale współpracuje z IBD Business School. Prowadzi zajęcia w szczególności dla pracowników z takich branż, jak: finanse, FMCG, handel, produkcja, deweloperstwo.>>

 

TERMINY EDYCJI*:

Warszawa

03-04.04.2017 sesja I
24-25.04.2017 sesja II
08-09.05.2017 sesja III

 

   05-06.06.2017 sesja I
   19-20.06.2017 sesja II
   03-04.07.2017 sesja III

 

Wrocław

15-16.05.2017 sesja I
29-30.05.2017 sesja II
19-20.06.2017 sesja II

 

Katowice

03-04.04.2017 sesja I
24-25.04.2017 sesja II
08-09.05.2017 sesja III

 

Kraków

06-07.03.2017 sesja I
20-21.03.2017 sesja II
03-04.04.2017 sesja III

 

Poznań

10-11.07.2017 sesja I
24-25.07.2017 sesja II
07-08.08.2017 sesja III

* Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od IBD Business School.

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATÓW

Cena szkolenia**: 5.700 PLN -  (obejmuje udział w zajęciach grupowych, indywidualny raport diagnostyczny, indywidualną sesję feedbackową, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD BUsiness School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 6 100 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

CZAS TRWANIA:

 • 3 sesje w sali szkoleniowej (48 godzin) + 1 sesja feedback indywidualny zdalny/ face to face (1 godz.)

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Green Park Conference Centre w Serocku, Sienna Training Centre w Warszawie oraz  Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Kraków

** IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 
 

 

 

Rising Leaders Program (RLP)
Program dla nowych menedżerów

Program szczegółowy

SESJA I. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU
JAK MÓWIĆ, ŻEBY INNI NAS SŁUCHALI

Kluczowe cele sesji to:

 • Rozwijanie kompetencji komunikacji menedżerskiej w budowaniu relacji, współpracy i kierowaniu zespołem
 • Poznanie różnych rodzajów komunikatów: budujących autorytet, kreujących współpracę, motywujących, dyscyplinujących itp.
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacji menedżerskiej 
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia kluczowych rozmów menedżerskich 
 • Rozwijanie kompetencji radzenia sobie w trudnych sytuacjach w komunikacji menedżerskiej
 • Rozwijanie skuteczności w  stawianiu granic  z zachowaniem szacunku dla rozmówcy

 

Program sesji

 1. „POD LUPĄ“ – symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

"Pod lupą" jest grą menedżerską, pomagającą zrozumieć na czym polega skuteczna komunikacja i współdziałanie, prowadzące do rozwiązywania problemów i docierania do uzgodnień, na czym polega precyzyjne komunikowanie się w taki sposób, aby rozwiązywać problem i nie powodować dodatkowego chaosu informacyjnego przez podawanie niepotrzebnych informacji czy takich, które nie wnoszą nic do rozwiązania.

 

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Jak się komunikować, żeby dojść do sedna sprawy?
 • Od czego zależy skuteczność komunikacyjna? Jak ją wzmacniać?
 • Jakie są sposoby komunikowania się nastawione na realizację celów i wzmacnianie relacji zespołowych
 • Jak budować zaufanie
 • Jak zarządzać dyskusją w grupie
 • W jaki sposób komunikować się, aby dojść do rozwiązań przy zachowaniu ekonomii czasowej spotkań
 • Jak zapanować nad szumem informacyjnym, czyli oddzielać nieistotne informacje - jako ważna umiejętność w biznesie i w dochodzeniu do rozwiązań problemu

 

 1. Dlaczego komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu?
 • Komunikacja jako podstawowe narzędzie menedżera w budowaniu i rozwijaniu zespołu
 • Wpływ przyjaznego systemu komunikacji na atmosferę współpracy i motywację do działania
 • Na czym polega skuteczna komunikacja w miejscu pracy?
 • Moja sprawność komunikacyjna - test
 • Komunikacja w zespole i pomiędzy zespołami
 • Bariery w procesie komunikacji i ich konsekwencje
 • Interpretowanie, oskarżanie, przenoszenie odpowiedzialności, wycofanie, pozorna zgoda, wydawanie poleceń - monitoring zachowań niekonstruktywnych w pracy zespołowe

 

 1. Jak mówić, by inni słuchali – narzędzia komunikacji menedżera
 • Sztuka dialogu – jak rozmawiać z zespołem?
 • Kluczowe narzędzia komunikacyjne w komunikacji werbalnej
 • Techniki aktywnego słuchania – Komunikacyjny Panel Sterowania
 • Klarowne definiowanie i formułowanie oczekiwań 
 • Zwroty zabezpieczające zrozumienie i relacje
 • Unikanie nieporozumień i chaosu informacyjnego
 • Mowa ciała jako ważny kontekst wypowiedzi
 • Komunikacja jako podstawa budowania relacji w zespole
 • Katalog efektywnych narzędzi komunikacyjnych dla poszczególnych obszarów problemowych

 

 1. Kluczowe rozmowy menedżera – katalog
 • Pozytywny i negatywny feedback – sztuka mobilizowania pracowników do rozwoju
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Wyrażanie szacunku i uznania
 • Narzędzia Jednominutowego Menedżera: jednominutowe cele, jednominutowe pochwały i jednominutowe reprymendy
 • Przekazywanie zadań, delegowanie, monitorowanie
 • Trudne rozmowy 

 

SESJA II. BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA
DREAM TEAM – ZBUDUJ ZESPÓŁ SWOICH MARZEŃ!

Kluczowe cele sesji to:

 • Poznanie czynników decydujących o efektywności zespołów i pracy zespołowej w organizacji
 • Rozwijanie konstruktywnych ról grupowych, budujących współpracę
 • Wzmacnianie umiejętności pobudzania zespołu do brania odpowiedzialności
 • Rozwijanie umiejętności budowania, rozwijania zespołu i zarządzania zespołem
 • Wzmacnianie kompetencji podnoszenia efektywności pracy zespołowej

 

Program sesji

 1. „FORMACJA“ – symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

"Formacja" jest grą menedżerską, który wymaga harmonizowania działań w całym zespole. Przed zespołem stoi zadanie przygotowania formacji według określonych układów choreograficznych. Tego typu ćwiczenia wykonują zespoły skoczków spadochronowych, wymaga to dużej sprawności zespołowej, dobrego podziału ról, koordynacji i porozumienia „bez słów”.

 

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • W jaki sposób synchronizować działania zespołowe, aby wzmacniać efektywność współdziałania i osiągać zamierzone cele?
 • Co to znaczy budować dobrą współpracę?
 • Jakie formy komunikacji są najbardziej skuteczne do budowania efektywnej współpracy?
 • W jaki sposób przekonać zespół i konstruktywnie wywierać wpływ na innych
 • Jakie są role zespołowe i w jaki sposób budować efektywność zespołu?
 • Jak zapobiegać trudnym sytuacjom i radzić sobie z napięciami w zespole

 

 1. Praca zespołowa - zagadka efektywności w biznesie rozwikłana
 • Test - diagnoza ról grupowych
 • Katalog zachowań promujących  współdziałanie oraz szczepionki przeciwko działaniom utrudniającym współpracę
 • Jak budować zaufanie  - czy w biznesie potrzebne jest zaufanie i co możemy osiągnąć dzięki wzajemnemu zaufaniu w zespole?
 • Diagnoza własnych sposobów funkcjonowania w zespole
 • Inteligencja emocjonalna – warunek sukcesu w pracy z innymi ludźmi

 

 1. Jak zbudować I rozwijać zespół – metody, narzędzia 
 • Rola wizji w budowaniu zaangażowania członków zespołu
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Tworzenie wspólnych norm i zasad
 • Metody koncentrowania zespołów wokół zadań i celów
 • Metody budowania i wzmacnianie pozytywnych relacji w zespole
 • Docenianie członków zespołu
 • Budowanie spoistości zespołu - narzędzia
 • Metody promowania pracy zespołowej jako stylu działania

 

4. Jak wzmacniać efektywność zespołów w organizacji – potencjał menedżera

 • Cooperation – Based Leadership – czyli sukces menedżera tkwi w jego zespole 
 • Kreowanie kultury współpracy i zespołowości w organizacji – metody
 • Potencjał menedżera w kreowaniu zespołowości – wymiary HPI®:
 • stabilność
 • ambicja
 • towarzyskość
 • wrażliwość interpersonalna
 • systematyczność 
 • dociekliwość
 • otwartość na wiedzę

 

SESJA III. EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERA I ZESPOŁU
FITNESS MENEDŻERA – ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ!

Kluczowe cele sesji to:

 • Poznanie czynników decydujących o efektywności wykorzystania kluczowych zasobów w pracy: czasu, ilości i rodzaju zadań, kompetencji pracowników
 • Zdobycie umiejętności formułowania celów i zadań
 • Rozwinięcie umiejętności rozróżniania wagi zadań i formułowania priorytetów działania
 • Rozwój umiejętności optymalnego określania ram czasowych w celu kontroli realizacji zadań
 • Wzmacnianie kompetencji budowania w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy

 

Program sesji

 1. „CZAS TO PIENIĄDZ“ – symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

"Czas to pieniądz" jest grą menedżerską, pomagającą zrozumieć mechanizmy budowania efektywności własnej menedżera i zespołu, którym zarządza.

Aby maksymalizować zysk firmy, trzeba m.in. optymalizować czas pracy pracowników, dobór pracowników do zadań z uwagi na ich kompetencje i przydzielone wcześniej zadania oraz uwzględniać życie prywatne pracowników.

 

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Jak optymalizować pracę zespołu?
 • Na czym polega optymalna organizacja czasu?
 • Jakie korzyści biznesowe (m.in. poprawę wyniku finansowego) przynosi efektywne wykorzystanie czasu i ludzi?
 • Jak ustalać priorytety i w przypadku nadmiaru zadań – rezygnować z tych mniej ważnych?
 • Jak zarządzać zadaniami w zespole – komu i które zadania przydzielać?
 • Jak ustalać racjonalnie terminy realizacji zadań?
 • Jak planować kolejność realizacji zadań i unikać marnowania czasu?

 

 1. Co kradnie nasz czas? Proaktywność w zarządzaniu czasem 
 • Test osobistych wartości: wartości osobiste i indywidualne priorytety życiowe a narzędzia zarządzania czasem
 • Ile kosztuje czas? – ocena kosztów niewłaściwego spożytkowania czasu
 • Dwie postawy życiowe – dwa modele w podejściu do zarządzania czasem: Allen i Covey
 • Jakie ma skutki postawa pro-aktywna i reaktywna - jak uczyć podwładnych postawy proaktywnej?
 • „Złodzieje i pożeracze czasu” versus „pomocnicy czasu”
 • Sporządzanie budżetu czasu – czyli na co zużywamy nasz menedżerski czas?
 • Metaplan: co kradnie mój czas? zadanie grupowe – katalog przeszkód optymalnego wykorzystania czasu

 

 1. Cele i priorytety – klucz do efektywności
 • Priorytety krótko i długofalowe. Konflikt priorytetów.
 • Cele a priorytety – zasada Eisenhowera, matryca Covey
 • Sposoby radzenia sobie z nadmiarem zajęć
 • Modele definiowania celów – SMART
 • Przekazywanie celów pracownikom
 • Praktyczne ćwiczenia w ustalaniu celów w oparciu o poznane zasady

 

 1. Tajemnica GTD Getting Things Done
 • Metodyka Getting Things Done - „Zarządzanie strumieniem zadań” – praktyczne poznanie i wytrenowanie techniki zarządzania zadaniami
 • „Mój własny system organizacji zadań” – opracowanie indywidualnych systemów

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).