Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Terminy i lokalizacje: 18.03.2017 - 23.04.2017, Warszawa
18.03.2017 - 23.04.2017, Katowice
Ostatnie wolne miejsca!

18.03.2017 - 23.04.2017, Gdańsk
18.03.2017 - 23.04.2017, Kielce
18.03.2017 - 23.04.2017, Łódź
18.03.2017 - 23.04.2017, Wrocław
22.04.2017 - 04.06.2017, Warszawa
13.05.2017 - 25.06.2017, Katowice
10.06.2017 - 16.07.2017, Warszawa
Czas trwania: 100 godz., 12 dni
Opis sesji: 5 sesji
Cena - zw. z VAT: 3500 PLN

Co nas wyróżnia?

 • Kurs organizujemy od 1990 roku, mamy ponad 7 tys. uczestników
 • Nasi wykładowcy - wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu wyższej kadry menedżerskiej
 • Skutecznie przygotowujemy do egzaminu, zapewniając wysoką zdawalność
 • E-repetytorium – zobacz wersję demonstracyjną  http://erepetytorium.ibd.pl/

Szkolenie obejmuje program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz w zarządzeniu nr 20 Ministra Skarbu Państwa z 30 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

 

D o  p o b r a n i a: Broszura Kurs dla kandydatow na członków rad nadzorczych

 

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu na członka rady nadzorczej przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa i rzetelne wypełnianie nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania podstawowych działów w przedsiębiorstwie, która pozwoli uczestnikom w sposób odpowiedzialny i zgodnie z prawem i ze standardami ładu korporacyjnego wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki.
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, marketingu, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych
 • Zrozumienie roli i zakresu odpowiedzialności rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad spółką

Ponadto zapewniamy:

 • Wysoki poziom zajęć prowadzonych przez najlepszą, doświadczoną kadrę wykładowców
 • Materiały dydaktyczne w postaci konspektów oraz prezentacji
 • Akty prawne w wersji książkowej
 • Płytę CD-ROM z elektroniczną wersją aktów prawnych
 • Dostęp do e-repetytorium - nowoczesnego narzędzia pozwalającego na gruntowne przygotowanie się do egzaminu poprzez:
  • sprawdzanie poziomu wiedzy i samodzielną naukę za pomocą testów edukacyjnych w trakcie trwania kursu,
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu
 • Zajęcia w Centrum Warszawy z dobrą lokalizacją oraz dogodnym dojazdem
 • Catering (kawa, herbata, słodki poczęstunek - podczas wszystkich sesji)

Grupa docelowa

 • Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego
 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych
 • Właściciele firm i osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego

Tematyka

 1. Rola państwa w gospodarce
 2. Zasady działalności przedsiębiorców
 3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 4. Rynek kapitałowy w Polsce
 5. Elementy prawa cywilnego
 6. Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie
 7. Komercjalizacja i prywatyzacja
 8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji
 9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego
 10. Ład korporacyjny w spółkach skarbu państwa
 11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze
 12. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 13. Marketing w przedsiębiorstwie
 14. Biznesplan
 15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
 16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu
 18. Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, nadzór właścicielski, corporate governance, ład korporacyjny, rada nadzorcza, niezależny członek rady na nadzorczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse firmy, strategia marketingowa, organy spółki

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

 

 

dr Andrzej Chordecki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Skarbu Państwa,  główny specjalista w Departamencie Prywatyzacji Kapitałowej MSP ...>>

Paweł Calski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, magister ekonomii; ukończył kurs dla maklerów. Obecnie naczelnik Wydziału Analiz i Programów Prywatyzacji w Departamencie Analiz Strategicznych...>>

Katarzyna Kotelecka

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister prawa i politologii. Prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w obsłudze...>>

dr Arkadiusz Kustra

Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej.  >>

Małgorzata Sudoł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych korporacji...>>

Wykłady na kursie prowadzi także:

Urszula Zięba

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierunek - Zarządzanie i Marketing. Główny Specjalista w Departamencie Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wykładowca m.in. na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych z dziedzin: marketing w przedsiębiorstwie, zarządzanie przedsiębiorstwem.>>

 

1. Terminy edycji i poszczególnych sesji

2. Cena szkolenia z dostępem do e-repetytorium i opłata egzaminacyjna

3. Informacje organizacyjne

 

1. TERMINY EDYCJI I POSZCZEGÓLNYCH SESJI sesji*

Warszawa

Terminy edycji 289:

 11-12.02.2017 sesja I
 25-26.02.2017 sesja II
 04-05.03.2017 sesja III
 17-18.03.2017 sesja IV
 24-26.03.2017 sesja V
 
Terminy edycji 290:
18-19.03.2017 sesja I
25-26.03.2017 sesja II
01-02.04.2017 sesja III
07-08.04.2017 sesja IV
21-23.04.2017 sesja V

 

Terminy edycji 291:

   22-23.04.2017 sesja I
   13-14.05.2017 sesja II
   19-20.05.2017 sesja III
   27-28.05.2017 sesja IV
   02-04.06.2017 sesja V
 
   Terminy edycji 292:
   10-11.06.2017 sesja I
   24-25.06.2017 sesja II
   30.06-01.07.2017 sesja III
   08-09.07.2017 sesja IV
   14-16.07.2017 sesja V
 
 

 

Katowice

18-19.03.2017 sesja I
25-26.03.2017 sesja II
01-02.04.2017 sesja III
07-08.04.2017 sesja IV
21-23.04.2017 sesja V
 
 
   13-14.05.2017 sesja I
   27-28.05.2017 sesja II
   02-03.06.2017 sesja III
   10-11.06.2017 sesja IV
   23-25.06.2017 sesja V

 

Gdańsk

18-19.03.2017 sesja I
25-26.03.2017 sesja II
01-02.04.2017 sesja III
07-08.04.2017 sesja IV
21-23.04.2017 sesja V
 

Kielce

18-19.03.2017 sesja I
25-26.03.2017 sesja II
01-02.04.2017 sesja III
07-08.04.2017 sesja IV
21-23.04.2017 sesja V
 

Łódź

18-19.03.2017 sesja I
25-26.03.2017 sesja II
01-02.04.2017 sesja III
07-08.04.2017 sesja IV
21-23.04.2017 sesja V
 

Wrocław

18-19.03.2017 sesja I
25-26.03.2017 sesja II
01-02.04.2017 sesja III
07-08.04.2017 sesja IV
21-23.04.2017 sesja V


 

2. CENA SZKOLENIA  Z DOSTĘPEM DO E-REPETYTORIUM I OPŁATĄ EGZAMINACYJNA

 Cena szkolenia**

 • 3.500 PLN - z dostępem do e-repetytorium do pierwszego terminu egzaminu wyznaczonego przez IBD.
 • 4.500 PLN - z dostępem do e-repetytorium do pierwszego terminu egzaminu wyznaczonego przez IBD, z tabletem 3G
 • Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz serwis kawowy.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

Cena e-repetytorium:

1000 PLN (zwolnione z VAT) – dla Absolwentów i obecnych Uczestników kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, którzy chcą przedłużyć czas korzystania z platformy.

1000 PLN + 23% VAT – dla pozostałych Użytkowników.

 Opłata egzaminacyjna: 850 PLN

 

3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbywa się w weekendy.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest wniesienie opłaty w wysokości 850 zł na konto IBD Business School Sp. z o.o. (powyższa kwota wraz z wykazem osób przystępujących do egzaminu jest przekazywana na konto Zakładu Obsługi MSP).

Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa udziela Biuro Ministra Skarbu Państwa - ul. Krucza 36 / Wspólna 6; tel. (22) 695 85 11 lub (22) 695 89 67.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otrzymują Państwo w terminie 3 dni od wpłynięcia karty zgłoszenia. Szczegółowy harmonogram kursu przesyłamy najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy przekazać na konto IBD Business School w ciągu 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia rozpoczęcia szkolenia, a potwierdzenie wpłaty przesłać faksem do Działu Obsługi Klienta. W przypadku rezygnacji na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub później wpłacona kwota nie będzie zwrócona. Rezygnacje uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej pocztą lub faksem.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław

 

* Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od IBD Business School.

** IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

WYBRANE REFERENCJE

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

W okresie 13.09.2014-09.11.2014 uczestniczyłem w organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu [obecnie: IBD Business School] kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry szkoleniowej, profesjonalny sposób organizacji szkolenia oraz jakość materiałów edukacyjnych, w tym możliwość korzystania z multimedialnej platformy internetowej znacznie ułatwiły mi naukę, w konsekwencji wpłynęły na pozytywny wynik egzaminu. Z przyjemnością polecam organizowane przez IBD Business School Sp. z o.o. szkolenia i usługi, które świadczone są na wysokim europejskim poziomie.

Rafał Witasik
Prezes Zarządu
Zakład Górniczy EKO-PLUS sp. z o.o.

Zakład Górniczy EKO-PLUS sp. z o.o.

Niniejszym pragnę udzielić referencji Instytutowi Rozwoju Biznesu (...) i tym samym potwierdzić profesjonalizm oraz dać wyraz zadowolenia z organizacji i realizacji przez ww. podmiot Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania. Informacje zostały przekazane słuchaczom w sposób przystępny, jasny i klarowny. Zajęcia były prowadzone przez kompetentnych wykładowców o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Omawiane zagadnienia wzbogacone były o aktualne akty prawne wraz z komentarzami i opracowaniami. Kursanci mogli skorzystać ze specjalnego e-repetytorium, w którym zamieszczono próbne testy egzaminacyjne. Współpraca i komunikacja z Instytutem Rozwoju Biznesu przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.
Z przyjemnością rekomenduję Instytut Rozwoju Biznesu jako znakomitego partnera i rzetelną firmę świadczącą usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.

Izabela Tokarz
Dyrektor Biura Organizacji i Kontaktów z Inwestorami w Warszawie
Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Uważam, że szkolenie [15.12.2012 – 24.02.2013] zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem oraz każdy jego etap był bardzo interesujący. Wysoko oceniam realizację szkolenia zarówno pod względem merytorycznym, organizacyjnym, jak i logistycznym.

Mariusz Warych

 

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną Kadrę Wykładowców. Wysoko oceniam realizację pod względem merytorycznym i logistycznym. Jestem przekonany że Uczestnicy szkolenia zostali właściwie przygotowani do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa i do rzetelnego wypełniania nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce.

Tadeusz Mytnik, Ryszard Wojtyła
Tamtron SA

Tamtron SA

„Niniejszym pragnę udzielić referencji Instytutowi Rozwoju Biznesu (...) i tym samym potwierdzić profesjonalizm oraz dać wyraz zadowolenia z organizacji i realizacji przez ww. pomiot „Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych”. Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania. Informacje zostały przekazane słuchaczom w sposób przystępny, jasny i klarowny. Zajęcia były prowadzone przez kompetentnych wykładowców o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu, Anna Patalong
Prokurent, Michał Borowski  

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Mogę z przyjemnością stwierdzić, iż Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu prezentuje wysoki poziom merytoryczny, a jego formuła i sposób prowadzenia zajęć pozwalają niewątpliwie uzupełnić i usystematyzować wiedzę. Należy podkreślić dobór i ukierunkowanie przerabianego na zajęciach materiału pod kątem zagadnień egzaminacyjnych.

Paweł Cholewka
 

 

Program zrealizowany w pełni i zgodnie z moimi oczekiwaniami. Jestem przekonana, że uczestnicy kursu zostali właściwie przygotowani do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa. Przekazywana wiedza była usystematyzowana i w ocenie zarówno mojej, jak i innych uczestników kursu kompleksowa.

Anna Nawrocka
 

 

Uczestniczyłem w „Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych”, który przeprowadził instytut Rozwoju Biznesu. Warunki lokalowe ośrodka oraz przekazane materiały dydaktyczne oceniam jako bardzo dobre. Kompetencje wykładowców, sposób przekazywania wiedzy były na wysokim poziomie.

Marek Jarosz
Wójt Gminy Jaświły

Gmina Jaświły

Instytut Rozwoju Biznesu wykazał się profesjonalizmem i rzetelnością w przeprowadzeniu szkolenia „Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych” w terminie. Trenerzy przekazują kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania podstawowych działów w przedsiębiorstwie, która pozwala uczestnikom w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze standardami ładu korporacyjnego wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki.

Roman Guła
Dyrektor Naczelny Enion Grupa Tauron
Oddział w Częstochowie
 

Enion Grupa Tauron

Udzielam firmie Instytut Rozwoju Biznesu referencji potwierdzających kompleksowe przeszkolenie pod kątem pomyślnego zdania egzaminu na członka rady nadzorczej przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa. Instytut udostępnia szeroki wachlarz bardzo przydatnych, profesjonalnych narzędzi oraz niezbędne materiały.

dr inż. Dariusz Lenkiewicz
 

 

Potwierdzam profesjonalne przeprowadzenie Kursu na kandydatów na członków rad nadzorczych, organizowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu. Zajęcia wyróżniała praktyczne i dynamiczna forma prowadzenia. Do każdego zagadnienia przekazywane były aktualne ustawy i normy prawne. Dodatkowo udostępniono kursantom e-repetytorium z próbnymi testami egzaminacyjnymi.

Zbigniew Stróż
 

 

 

 

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Program szczegółowy

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizujemy od początku lat 90. Program szkolenia jest aktualizowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Skarbu Państwa. Od lat zajęcia na kursie prowadzą najlepsi wykładowcy, cenieni za szeroką wiedzą, praktyczne doświadczenie i umiejętność kształcenia najwyższej kadry menedżerskiej.

W myśl wytycznych MSP każda osoba pełniąca funkcje zarządcze lub nadzorcze w przedsiębiorstwie powinna legitymować się ukończeniem kursu. Stanowi on bowiem zwarte kompendium wiedzy o specyfice funkcjonowania najważniejszych działów w przedsiębiorstwie i przede wszystkim solidnie przygotowuje do zdania egzaminu państwowego przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa.

Na szkolenie zapraszamy nie tylko kandydatów i członków rad nadzorczych, ale również osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działalności spółek prawa handlowego. Uczestnikom kursu często zależy nie tylko na objęciu funkcji członka rady nadzorczej, ale również na poprawieniu swojej pozycji na rynku pracy. Ukończenie kursu oraz pozytywnie zdany egzamin potwierdzają ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

1. Rola państwa w gospodarce - 3 godziny

 • Publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium)
 • Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych
 • Zamówienia publiczne
 • Zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
 • Podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne)

 

2. Zasady działalności przedsiębiorców - 6 godzin

 • Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
 • Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)
 • Tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych
 • Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry
 • Zasady uczciwej konkurencji
 • Ochrona konsumentów
 • Działalność przedsiębiorców zagranicznych

 

3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 3 godziny

 • Dopuszczalność pomocy
 • Przesłanki udzielania pomocy
 • System organizacyjny
 • Plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej
 • Sprawozdawczość i monitoring
 • Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

 

4. Rynek kapitałowy w Polsce - 6 godzin

 • Organizacja i funkcjonowanie
 • Papiery wartościowe - definicja i rodzaje papierów wartościowych
 • Obrót papierami wartościowymi
 • Zasady wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu
 • Wtórny publiczny obrót papierami wartościowych
 • Rola i zadania Komisji Papierów Wartościowych
 • Podstawowe zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

 

5. Elementy prawa cywilnego - 6 godzin

 • Osoby fizyczne i prawne
 • Przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura)
 • Przedsiębiorstwo
 • Oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma
 • Posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste)
 • Podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu)

 

6. Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie - 12 godzin

 • Zmiany wynikające z procesu dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej
 • Nowe rozwiązania prawne uwarunkowane skalą działalności gospodarczej i tempem rozwoju gospodarczego
 • Krajowy Rejestr Sądowy. Znaczenie rejestru dla bezpieczeństwa obrotu publicznego, jawności i przejrzystości działania spółek
 • Spółki osobowe prawa handlowego
 • Zakres regulacji prawnej spółek kapitałowych
 • Łączenie i przekształcanie spółek
 • Podział spółki
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna
 • Spółka europejska i Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

 

7. Komercjalizacja i prywatyzacja - 8 godziny

 • Pojęcie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
 • Warunki, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa podlegające komercjalizacji
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do komercjalizacji
 • Akt komercjalizacji przedsiębiorstwa i jego skutki prawne
 • Komercjalizacja przedsiębiorstwa z konwersją wierzytelności - przesłanki i procedura
 • Prywatyzacja pośrednia
 • Prywatyzacja bezpośrednia

 

8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy - 3 godziny

 • Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy
 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
 • Kompetencje związków zawodowych
 • Zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia)

 

9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego - 6 godzin

 • Zarząd w spółkach prawa handlowego
 • Rada nadzorcza w spółkach prawa handlowego
 • Walne zgromadzenie i zgromadzenie wspólników
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej członków władz spółki
 • Zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
 • Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów
 • Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu

 

10. Ład korporacyjny (corporate governance) w spółkach Skarbu Państwa - 5 godzin

 • Cel wprowadzania zasad corporate governance
 • Zasady dobrych praktyk, w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń
 • Standardy pracy członków rad nadzorczych
 • Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym

 

11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze - 4 godziny

 

12. Zarządzanie przedsiębiorstwem - 4 godziny

 • Funkcje zarządzania, style
 • Proces decyzyjny
 • Strategia organizacji, misja, cele

 

13. Marketing w przedsiębiorstwie - 6 godzin

 • Zarządzanie marketingowe
 • Planowanie strategiczne biznesu
 • Analiza możliwości rynkowych
 • Organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych

 

14. Biznesplan - 2 godziny

 • Zakres i cel
 • Adresaci biznesplanu
 • Logika tworzenia biznes planu
 • Analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy
 • Struktura biznesplanu
 • Analiza przypadku konstrukcji biznesplanu

 

15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa - 4 godziny

 • Majątkowe
 • Rynkowe
 • Wycena nieruchomości

 

16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie - 14 godzin

 • Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy

 

17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu - 4 godziny

 • Rachunkowość jako źródło informacji
 • Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa
 • Rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych
 • Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej
 • Istota, funkcje i zadania controllingu
 • Budżetowanie i analiza odchyleń

 

18. Restrukturyzacja przedsiębiorstw - 4 godziny

 • Przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych
 • Techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach
 • Metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
 • Budowa programu restrukturyzacji
 • Efekty restrukturyzacji


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).