Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

prof. Mariusz Bednarek

wykładowca programu IBD Executive MBA

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu renomowanych uczelni polskich i zagranicznych oraz ceniony ekspert i doradca wielu organizacji biznesowych m.in. w Polsce, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Peru, Meksyku i Kanadzie.
Od 2005 r. jest rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Jako visiting profesor współpracuje z Queen’s University oraz New Brunswick University w Kanadzie.

W swojej karierze akademickiej sprawował funkcje profesora, dziekana, dyrektora studiów podyplomowych i doktoranckich. Pełnił także funkcję koordynatora projektu ITESM w General Motors Institute w Flint i Michigan w USA, dyrektora i recenzenta prac magisterskich na Uniwersytecie Austin Teksas w USA oraz dyrektora programu wymiany pomiędzy uniwersytetami Ameryki Północnej na uniwersytetach w Meksyku, Kanadzie i USA. Obecnie jest recenzentem grantów w Standard Research Grants program of the Social Sciences and Humanities Council w Kanadzie.
Brał udział w wielu projektach badawczych i wdrożeniowych, w tym m.in.: EPTEC (przemysł motoryzacyjny Eagle Pitcher) – „Projektowanie oprzyrządowania Metoda SMED”, „Projektowanie i wdrażanie systemu gospodarki konserwacyjno-remontowej wg TPM”; „Wdrażanie Lean Manufacturing i CONTINOUS IMPROVEMENT MANAGEMENT”; TISAMATIC (przemysł odlewniczy Grupa AXA) – „Modernizacja wydziału wykończania odlewów”, „Usprawnianie systemu jakości”, „Doskonalenie produktywności i wydajności wydziału wykończania odlewów”; TREMEC SA DE C.V. (przemysł motoryzacyjny Grupa SPICER – DANA) – „Badanie możliwości stworzenia spółki z Daewoo – Polska w celu produkowania skrzyń biegów”, „Wdrożenie systemu jakości ISO/QS 9000”, „Wdrożenie systemu elastycznych komórek produkcyjnych”, „Opracowanie i wdrożenie komputerowych baz danych wspomagających projektowanie oprzyrządowania”, „Optymalizacja projektowania narzędzi dla procesów obróbki plastycznej”, „Optymalizacja pracy pras kuziemnych”; SISTEMAS I COMPONENTES (przemysł motoryzacyjny – od 2001 roku Dalco – Remy) – „Projektowanie procesów i analiza możliwości produkcji nowych produktów”;

Znawca i miłośnik kultury meksykańskiej – Polak z urodzenia, Meksykanin z wyboru.