Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Agnieszka Szwejkowska

mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w następujących obszarach: obsługa klienta, proces sprzedaży, komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, informacja zwrotna, proces motywacji, budowanie długoterminowych relacji, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktem, inteligencja emocjonalna, negocjacje, zarządzanie operacyjne, efektywność zespołowa i osobista, tworzenie celów. Jej doświadczenie w zarządzaniu projektami obejmuje m.in.: (1) Zarządzanie i nadzór nad projektami szkoleniowymi – 11-25 pracowników, 30 trenerów; (2) Zarządzanie projektem zmiany kapitału społecznego dla 24 samorządów; (3) Stworzenie i wdrożenie strategii rozwoju społecznego dla 24 samorządów; (4) Stworzenie, wdrożenie i zarządzanie projektem przeciwdziałania przemocy społecznej dla miasta Rudy Śląskiej.

Posiada 7-letnie doświadczenie trenerskie, zrealizowała ponad 7000 godzin szkoleniowych. Prowadzi szkolenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, cyklu Kolba i action learning oraz pracy warsztatowej w grupach liczących do 60 osób. Ma także doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych dofinansowanych z UE i partnerskich oraz w moderowaniu szkoleń e-learningowych, tworzeniu konspektów, skryptów i materiałów szkoleniowych.

Jest coachem z międzynarodowymi certyfikatami – ACC International Coach Federation (ICF), Erickson College, w trakcie certyfikacji PCC. Zrealizowała ponad 400 godzin indywidualnych sesji coachingowych (executive i business). Prowadziła szkolenia train the trainer w obszarze kompetencji coachingowych w oparciu o autorski program szkoleniowy – 70 wykształconych coachów.

Uczestniczyła w projektach doradczych i szkoleniowych dla takich firm, jak: Hempel International –  Poznań, Spomlek – Radzyń Podlaski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkie Urzędy Pracy, firmy rodzinne z sektora MMŚP, DTW Logistic – Warszawa, ITI, Bosch- Siemens, Lingua Nova, Izmałkowa Consulting, Trzej Muszkieterowie, Green Factory. Krajowa Izba Pielęgniarek i Położnych, NFZ, Izby Handlowe, Klastry Przemysłowe.