Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Agnieszka Marczak-Czajka

coach/ praktyk NLP

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia samooceny oraz aktywnych, innowacyjnych, rozwojowych i kreatywnych postaw u swoich klientów. Z powodzeniem prowadzi sesje z zakresu business coaching oraz rozwoju osobistego.

Najczęściej towarzyszy menedżerom wyższego i średniego szczebla w osiąganiu coraz lepszych wyników z zakresu zarządzania, w szczególności aspektów dotyczących podwyższania chęci i umiejętności podejmowania decyzji, delegowania zadań, celów i uprawnień, rozwijania empatii, motywowania zespołu, zwiększenia odporności na doświadczane porażki. W swojej praktyce zajmuje się coachingiem zwiększającym efektywność działania w środowisku zróżnicowanym kulturowo, w szczególności dla menedżerów francuskich zarządzających polskimi zespołami. Prowadzone sesje wspierają również młodych menedżerów w procesie budowania autorytetu u współpracowników oraz podwyższania wyników sprzedażowych. Z osobami na stanowiskach eksperckich i specjalistycznych pracuje nad efektywnym osiąganiem celów.

Do tej pory z sukcesami współpracuje z firmami z branży teleinformatycznej, energetycznej, motoryzacyjnej, marketingowej, public relations oraz human resources.