Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Beata Ponichtera

coach/ mentor

Absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Wydział Administracji Państwowej, kierunek: dyplomacja i służby zagraniczne oraz Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe, Wydział Psychologii, kierunek: psychologia w zarządzaniu personelem.

Zdobyła szerokie wykształcenie coachingowe – Noble Manhattan Coaching i CoachWise. Jej doświadczenie jako coacha obejmuje ponad 5 lat pracy z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi, jak również prowadzenie indywidualnych projektów coachingowych dla wyższej kadry menedżerskiej. Z Instytutem Rozwoju Biznesu związana jest od 2012 roku, z którym współpracuje w charakterze coacha i mentora m.in. w ramach programów Szkoły Coachingu NMC.

Posiada bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach, głównie w bankowości i ubezpieczeniach, w takich obszarach, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, finanse oraz IT. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora generalnego w jednej z polskich spółek informatycznych oraz jest jednym ze współwłaścicieli spółki o profilu produkcyjno-informatycznej.

Kluczowe kompetencje doradcze i menedżerskie to: coaching, mentoring oraz warsztaty i szkolenia dla biznesu z zakresu przywództwa, organizacji czasu pracy, osiągania celów, zarządzania zmianą, a także metodologia AC/DC (tworzenie narzędzi, organizacja i prowadzenie sesji), udzielanie feedbacków, systemy ocen pracowniczych, zarządzanie komunikacją w organizacji, zarządzanie organizacją. Ma bogatą praktykę pracy jako coach (ponad 1000 godzin coachingu dla klientów indywidualnych oraz biznesowych) i mentor (ponad 100 godzin). Ponadto tworzy i wdraża koncepcje zarządzania organizacją poprzez coaching, opracowywania strategii w zakresie szkoleń, oceny pracowniczej, jak również kompleksowego zarządzania