Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

prof. Grzegorz Jędrzejczak

Przewodniczący Komisji ds. Badań IBD Business School, członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School

wykładowca IBD Executive MBA

Doktor habilitowany na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989-1990 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych odpowiedzialny za stworzenie polskiego rynku kapitałowego.

W latach 1993-2013 ekspert Banku Światowego w Waszyngtonie, w Departamencie Rozwoju Prywatnego Sektora i Systemu Finansowego w regionie Europy i Azji Centralnej oraz przedstawiciel Banku Światowego w Ukrainie i Azerbejdżanie.

Jego obecne zainteresowania naukowe dotyczą polityki gospodarczej, promującej innowacje w krajach o średnich dochodach.