Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

dr Miłosz Malaga

wykładowca

Ukończył studia doktoranckie na kierunku prawo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017), przygotowując pracę doktorską z zakresu swobodnego przepływu towarów w prawie Unii Europejskiej.

Absolwent studiów podyplomowych LL.M. z zakresu prawa gospodarczego i finansowego UE (KU Leuven, 2013). Magister nauk prawnych (UAM, 2012) i ekonomii na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011). Autor publikacji z zakresu unijnego prawa gospodarczego.

Wykładowca na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych w IBD Business School.