Aktualności

Dobre praktyki w praktyce – Ład korporacyjny w Polsce

Spośród 238 spółek publicznych notowanych na warszawskiej giełdzie tylko dziewięć nie zadeklarowało gotowości do stosowania zasad korporacyjnych, zwanych kodeksem dobrych praktyk. Ponad 40% z tych firm, które zobowiązały się do przestrzegania kodeksu, postanowiło stosować wszystkie zawarte w nim zasady (jest ich 48), natomiast pozostałe, co najmniej jedną.

Kategorie: IBD w mediach

JAK SKUTECZNIE motywować pracowników? Lekcja z marchewki

Podczas kryzysu firmy wyciągnęły z pracowników wszystko, co się dało – marchewką była pewność zatrudnienia. Po miesiącach pracy na najwyższych obrotach zapał słabnie. Pobudza się go, m.in. szkoląc menedżerów. To oni teraz trafiają na szkolenia – najczęściej uczą się właśnie motywowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, aktywnego słuchania, budowania relacji.

Kategorie: IBD w mediach