Dofinansowanie usług rozwojowych z EFS

Regionalne Programy Operacyjne

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO), mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na usługi rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego, nawet do 80%, w tym także do studiów MBA.

Regionalny Program Operacyjny Należy podkreślić, iż to przedsiębiorca sam decyduje, jakie usługi najbardziej odpowiadają jego potrzebom rozwojowym i zatrudnianym przez niego pracowników. Dystrybucją środków zajmują się Podmioty Systemów Finansowania (PSF), za wyjątkiem województw pomorskiego i mazowieckiego.

Sposób działania PSF w latach 2014-2020 regulują „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS…”, natomiast szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie określają poszczególne Regionalne Programy Operacyjne.

W każdym regionie działają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, gdzie można dowiedzieć się, w jaki sposób są dofinansowywane usługi rozwojowe, tj. np. jakie kryteria powinni spełniać przedsiębiorcy i ich pracownicy, jaki jest preferowany poziom wsparcia na jednego pracownika w konkretnej usłudze itp. (zobacz więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/)

Więcej informacji można uzyskać na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , na Portalu Funduszy Europejskich, a także kontaktując się bezpośrednio z naszym Działem Szkoleń Otwartych (tel. (22) 768 20 22 lub 695 330 033, e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl).

Jak korzystać z dofinansowania?

Z możliwości dofinansowania można korzystać w dwojaki sposób – albo realizując własne projekty, albo biorąc udział w przygotowywaniu tych, które realizują inni. Drugi przypadek odnosi się głównie do rozwoju umiejętności i kompetencji, otrzymania pomocy na rynku pracy czy uzyskaniu wsparcia na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie w kategoriach: poniżej 30 roku życia, powyżej tego roku i powyżej 5o lat. Jeśli chodzi o organizacje, to kryteria wsparcia są zróżnicowane odpowiednio do wielkości i formy prawnej (przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie; duże przedsiębiorstwa; organizacje pozarządowe; jednostki naukowe; samorządy terytorialne.

 

 

Powrót...