Strategia rozwoju biznesu (Go-to-Market Strategy)

W ujęciu ogólnym droga do rynku (Route-to Market – RTM) jest sposobem, w jaki firma zapewnia dostępność właściwych produktów lub usług we właściwym punkcie sprzedaży w odpowiednim czasie. RTM to swoisty „rurociąg”, dzięki któremu firma zapewnia przepływ towarów w jednym kierunku (od dostawcy do klienta/ konsumenta), a także przepływ pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tych produktów lub usług w kierunku przeciwnym (tj. od klienta/ konsumenta do dostawcy).

Więcej: Strategia dystrybucji i dotarcia do rynku (Route-to-Market)