Szkoła trenerów biznesu – szkolenia dla trenerów biznesu

Szkoła Trenerów Biznesu IBDSzkoła Trenerów Biznesu – dlaczego warto nauczyć się zawodu trenera biznesu w IBD Business School? Ponieważ kształcimy trenerów już wiele lat. Wiemy, co w ich pracy jest najtrudniejsze. Trener biznesu to zawód dla wytrwałych, dla tych, którzy wiedzą, jak łączyć teorię i praktykę, potrafią cierpliwie budować własny warsztat. Nie można być dobrym trenerem biznesu, jeśli się np. nie uwzględnia specyfiki branżowej czy liczebności grup, czy wreszcie wieku uczących się.

Naszą ofertę adresujemy zarówno do osób pracujących w tym zawodzie jako freelancerzy czy prowadzący szkolenia we własnych firmach, jak i do menedżerów zarządzających zespołami.

Wszystkie programy szkoleniowe są oparte na autorskiej metodologii ekspertów IBD, sprawdzonej w wielu programach kastomizowanych realizowanych dla firm i organizowanych w różnych miastach kraju edycjach programów otwartych. Polecamy je z pełnym przekonaniem! Już spore grono naszych absolwentów z powodzeniem uprawia dziś ten trudny i poszukiwany zawód.

Jakie kompetencje rozwiniesz w Szkole Trenerów Biznesu?

W szkoleniach dla trenerów biznesu szczególną uwagę zwracamy na kształcenie i doskonalenie następujących kompetencji:

  • komunikowanie w zarządzaniu procesem grupowym
  • wywieranie wpływu
  • innowacyjne myślenie
  • współpraca w zespole
  • uczenie się procesów biznesowych

Stosujemy indywidualną diagnozę kompetencji trenerskich. W tym celu wykorzystujemy m.in. Individual Competence Profile, testy oraz sesje informacji zwrotnych. Umożliwiamy również poszerzenie kompetencji trenerskich o umiejętności coachingowe – dodatkowe sesje Coaching Fundamentals Certificate. Trener biznesu to zawód łączący w sobie zarówno kwalifikacje w zakresie kształcenia, ale i mentorskie, coachingowe czy biznesowe.

Szkoła Trenerów Biznesu – korzyści z uczestnictwa 

Uczestnicy naszych szkoleń trenerskich uzyskają m.in. takie korzyści jak:

  • zdobycie kompleksowych umiejętności projektowania i prowadzenia innowacyjnych sesji szkoleniowych, facylitacyjnych, zorientowanych na efektywność i cele biznesowe,
  • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących budowania i wykorzystywania zaawansowanych form, metod i narzędzi szkoleniowych,
  • poszerzenie i doskonalenie kompetencji osobistych ważnych z punktu widzenia skutecznego trenera – innowatora biznesu,
  • doświadczenie pracy ze zróżnicowanym dedykowanym zespołem trenerów, konsultantów, coachów.

Zobacz ofertę szkoleń dla trenerów biznesu: Szkoła Trenerów Biznesu IBD